Troldtekt & CSR

Dybdegående aktiviteter og dokumenterede resultater er nøgleordene i Troldtekts CSR-indsats. Vi er tilsluttet FN’s Global Compact og rapporterer hvert år om vores CSR-tiltag inden for fire hovedområder.

Troldtekt production facility

Vis mere

Troldtekt & Miljøet

Med Cradle to Cradle-pricipperne som strategisk styringsredskab sikrer Troldtekt kontinuitet og udvikling i vores arbejde med bæredygtighed.

Troldtekt and Environment

Vis mere

Troldtekt & Arbejdstagerforhold

Vi sigter løbende efter at forbedre arbejdsmiljøet yderligere og gøre Troldtekt til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Troldtekt and Workforce

Vis mere

Troldtekt & Samfundet

Hos Troldtekt involverer vi os i samfundet og er løbende i dialog med vores interessenter.

Troldtekt and Society

Vis mere

Troldtekt & Menneskerettigheder

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN’s Global Compact forpligter vi os til at støtte og udbrede menneskerettighederne.

Troldtekt and Human Rights

Vis mere

Troldtekt & CSR-rapportering

I Troldtekt tager vi udgangspunkt i standarden Global Reporting Initiative (GRI G4), når vi rapporterer om vores CSR-tiltag.

Troldtekt and CSR reporting

Vis mere

CSR rapporter

Troldtekt CSR report 2015
CSR rapport 2015

Troldtekt CSR 2014 rapport
CSR rapport 2014

Troldtekt CSR rapport 2013
CSR rapport 2013

Troldtekt CSR report 2012
CSR rapport 2012

Troldtekt CSR report 2011
CSR rapport 2011

Troldtekt CSR report 2010
CSR rapport 2010