Troldtekt production facility

Dybdegående aktiviteter og dokumenterede resultater er nøgleordene i Troldtekts CSR-indsats. Vi er tilsluttet FN’s Global Compact og rapporterer hvert år om vores CSR-tiltag inden for fire hovedområder.

Troldtekts arbejde med CSR er en dynamisk proces, som er forankret i vores øverste ledelse. Det er ikke mængden af CSR-mål, der er afgørende for os. Det handler derimod om løbende at analysere, hvilke mål der er de væsentligste for os – og så arbejde ambitiøst på at nå dem.

En central del af Troldtekts arbejde med CSR er principperne i Cradle to Cradle, der også udgør fundamentet for vores forretningsstrategi.

Vi støtter FN’s principper
Siden 2010 har vi været tilsluttet FN’s Global Compact – verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. Det betyder, at vi støtter og arbejder ud fra FN’s 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det betyder også, at vi forpligter os til årligt at rapportere om vores tiltag og fremskridt.

Troldtekt CSR 2016

CSR-rapport 2016

I vores årlige rapport til FN beskriver vi i detaljer vores resultater og mål inden for områderne miljø, arbejdstagerforhold, samfund og menneskerettigheder. Her er et udpluk af de tiltag og resultater, som indgår i Troldtekts rapport for 2016:

 • Et nyt maleranlæg har reduceret spildet af maling med over 70%
 • Energiforbruget per produceret akustikplade er faldet med 17% på et år
 • Et nyt sorteringssystem på fabrikken sikrer korrekt håndtering af affald, så mest muligt genanvendes
 • Troldtekt har givet en donation til HUSET i Herning, som er et fristed for socialt udsatte
 • Cirka 300 borgere fra lokalsamfundet deltog, da Troldtekt inviterede til ”åben fabrik”
 • Troldtekts ledelse har arbejdet med at fremtidssikre retningslinjer for anti-korruption, så virksomheden er rustet til eksport på nye markeder.

CSR-politik

Troldtekt skal være en attraktiv arbejdsplads og ­samarbejdspartner. Derfor er ansvarlighed formaliseret i ­virksomhedens CSR-politik.

Troldtekt and CSR
Troldtekt Code of Conduct

Code of Conduct

Hos Troldtekt har vi bedt vores leverandører underskrive vores Code of Conduct, hvormed leverandørerne forpligter sig til at overholde de internationalt anerkendte standarder i forhold til:

 • Tvangsarbejde
 • Børnearbejde
 • Ikke-diskrimination
 • Foreningsfrihed
 • Arbejdsmiljø
 • Ansættelsesvilkår
 • Ulykker og sundhed
 • Virksomhedens produkter
 • Miljøbeskyttelse

Troldtekt værdigrundlag

At være innovativ, troværdig og socialt ansvarlig er det værdisæt, der binder Troldtekt sammen. Medarbejderne er i fællesskab nået frem til værdierne og har i 2016 arbejdet med at omsætte dem i praksis.

Troldtekt, værdigrundlag

Louis Hammerichs Fond

I 1936 stiftede daværende direktør og ejer Louis Hammerich en stadig virksom
fond, der giver trængte medarbejdere en økonomisk håndsrækning.