Troldtekt & CSR

Dybdegående aktiviteter og dokumenterede resultater er nøgleordene i Troldtekts CSR-indsats. Vi er tilsluttet FN’s Global Compact og rapporterer hvert år om vores CSR-tiltag inden for fire hovedområder.

Troldtekt production facility

Troldtekt & Miljøet

Med Cradle to Cradle-pricipperne som strategisk styringsredskab sikrer Troldtekt kontinuitet og udvikling i vores arbejde med bæredygtighed.

Troldtekt and Environment

Troldtekt & Arbejdstager-
forhold

Vi sigter løbende efter at forbedre arbejdsmiljøet yderligere og gøre Troldtekt til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Troldtekt and Workforce

Troldtekt & Samfundet

Hos Troldtekt involverer vi os i samfundet og er løbende i dialog med vores interessenter.

Troldtekt and Society

Troldtekt & Menneske-
rettigheder

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN’s Global Compact forpligter vi os til at støtte og udbrede menneskerettighederne.

Troldtekt and Human Rights

Troldtekt & CSR-rapportering

I Troldtekt tager vi udgangspunkt i standarden Global Reporting Initiative (GRI G4), når vi rapporterer om vores CSR-tiltag.

Troldtekt and CSR reporting