Troldtekt Storage

Før montering af Troldtekt®

Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne bliver lagret vandret med god understøtning, for eksempel på paller eller strøer.

Udendørs opbevaring
Hvis det er nødvendigt at opbevare Troldtekt udendørs, kan du beskytte pladerne med en presenning eller lignende. Vær opmærksom på, at den udendørs opbevaring bør være så kortvarig som muligt.

Indendørs opbevaring
Opbevarer du Troldtekt indendørs, skal du fjerne eventuel emballage, da der ellers kan opstå kondens under emballagen. Det er desuden vigtigt, at Troldtekt ikke udsættes for direkte sollys gennem vinduer.

Akklimatisering
Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne får lov at akklimatisere, inden du sætter dem op. Akklimatisering vil sige, at pladerne skal tilpasse sig den temperatur og fugtighed, der er i rummet. Akklimatiseringen sker bedst ved at "pinde pladerne op" - dvs. ved at lægge strøer (pinde) mellem pladerne og sørge for god ventilation i rummet.

Troldtekt er et rent naturmateriale, som består af ca. 50% træ, og derfor vil pladerne "arbejde" for at opnå samme temperatur og fugtighed som omgivelserne. Du bør derfor ikke begynde at montere Troldtekt, før byggeriet er helt lukket, og der er sat varme på.

Troldtekt pladerne har været gennem en tørreproces, inden de forlader fabrikken i Troldhede, men ved transport eller opbevaring kan pladerne igen tage fugt til sig. Hvis du monterer Troldtekt plader uden at akklimatisere dem først, risikerer du, at pladerne trækker sig sammen (krymper), når de tørrer, så der opstår mindre svindrevner.

Troldtekt installation instructions

Monteringsvejledninger

For at sikre at du opnår det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at du følger vores monteringsvejledninger.

Troldtekt, Maintenance

Drift og vedligehold

Når Troldtekt loftet er monteret, kan det være nødvendigt at støvsuge pladerne for at fjerne eventuelt forarbejdningsstøv. Det er lettest at støvsuge pladerne med et børstemundstykke.

Er der under monteringen kommet streger eller andet snavs på lyse naturplader, kan du fjerne stregerne med en hårdt opvredet klud eller ved at slibe let med finkornet sandpapir.

Til de hvidmalede plader kan du købe reparationsmaling på spraydåse eller i spand. Malingen har samme farve - hvid 101 - som de hvidmalede plader. Husk at ryste spraydåsen grundigt inden brug!

Troldtekt plader kræver normalt ingen efterfølgende pleje. Vi vil dog anbefale jævnlig rengøring sammen med øvrige overflader – og i øvrigt efter behov.

Let rengøring af pladerne kan nemt klares med en støvsuger med børstemundstykke. Er det ikke nok med støvsugning, kan du tørre pladerne af med en hårdt opvredet klud. Hvis du senere ønsker at male Troldtekt loftet, kan du bruge en langhåret malerrulle eller en håndsprøjte. Vandbaseret maling forringer ikke pladernes lydabsorberende egenskaber.

Troldtekt har en levetid på minimum 75 år, og er et holdbart og robust materiale, også når det udsættes for fugt eller boldskud. Cementen giver akustikpladerne deres formstabilitet og fugttolerance, mens træet sikrer, at pladerne er lette at bearbejde og skruefaste.

Synligt t-skinnesystem

I denne animationsfilm har vi samlet de vigtigste trin til korrekt montering af Troldtekt i nedhængt, synligt t-skinnesystem.

Skjult t-skinnesystem

I denne animationsfilm har vi samlet de vigtigste trin til korrekt montering af Troldtekt i nedhængt, skjult t-skinnesystem.

C60-skinnesystem

I denne animationsfilm har vi samlet de vigtigste trin til korrekt montering af et nedhængt Troldtekt loft i C60-skinnesystem.

Troldtekt akustik Plus

I denne animationsfilm har vi samlet de vigtigste trin til korrekt montering af to-lagspladen Troldtekt akustik Plus på træforskalling på eksisterende loft.