Troldtekt, outdoor storage
Troldtekt, udendørs opbevaring
Troldtekt, opbevaring

Før montering af Troldtekt®

Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne bliver lagret vandret med god understøtning, for eksempel på paller eller strøer.

Udendørs opbevaring
Hvis det er nødvendigt at opbevare Troldtekt udendørs, kan du beskytte pladerne med en presenning eller lignende. Vær opmærksom på, at den udendørs opbevaring bør være så kortvarig som muligt.

Indendørs opbevaring
Opbevarer du Troldtekt indendørs, skal du fjerne eventuel emballage, da der ellers kan opstå kondens under emballagen. Det er desuden vigtigt, at Troldtekt ikke udsættes for direkte sollys gennem vinduer.

Akklimatisering
Det er vigtigt, at Troldtekt pladerne får lov at akklimatisere, inden du sætter dem op. Akklimatisering vil sige, at pladerne skal tilpasse sig den temperatur og fugtighed, der er i rummet. Akklimatiseringen sker bedst ved at "pinde pladerne op" - dvs. ved at lægge strøer (pinde) mellem pladerne og sørge for god ventilation i rummet.

Troldtekt er et rent naturmateriale, som består af ca. 50% træ, og derfor vil pladerne "arbejde" for at opnå samme temperatur og fugtighed som omgivelserne. Du bør derfor ikke begynde at montere Troldtekt, før byggeriet er helt lukket, og der er sat varme på.

Troldtekt pladerne har været gennem en tørreproces, inden de forlader fabrikken i Troldhede, men ved transport eller opbevaring kan pladerne igen tage fugt til sig. Hvis du monterer Troldtekt plader uden at akklimatisere dem først, risikerer du, at pladerne trækker sig sammen (krymper), når de tørrer, så der opstår mindre svindrevner.

Monterings- vejledninger

 

For at sikre at du opnår det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at du følger vores monteringsvejledning.

Tips til montering af Troldtekt

I denne animationsfilm har vi samlet de vigtigste trin til korrekt montering af Troldtekt i nedhængt, synligt t-skinnesystem.

Tips til montering af Troldtekt

I denne animationsfilm har vi samlet de vigtigste trin til korrekt montering af Troldtekt i nedhængt, skjult t-skinnesystem.

Tips til montering af Troldtekt

I denne animationsfilm har vi samlet de vigtigste trin til korrekt montering af et nedhængt Troldtekt loft i C60-skinnesystem.

Tips til montering af Troldtekt

I denne animationsfilm har vi samlet de vigtigste trin til korrekt montering af to-lagspladen Troldtekt akustik Plus på træforskalling på eksisterende loft.