Troldtekt ventilation

Troldtekt® ventilation

Troldtekt ventilation er baseret på lavimpuls-indblæsning og udnytter effektivt selve loftet som indblæsningsflade, og du slipper for synlige ventilationsrør. Systemløsningen er udviklet særligt til komfortventilation i kontorer, skoler og institutioner. Troldtekt ventilation giver mulighed for større luftskifte og køleeffekt end ved traditionelle ventilationssystemer, og et minimalt tryktab gennem ventilationsloftet sikrer en jævn luftfordeling i lokalet.

Aktive og passive flader
Ventilationsloftet er opbygget af passive og aktive akustikplader. De aktive plader udgør typisk 10-20 procent af det samlede loft, og via dem strømmer frisk luft ind i lokalet ved lavt tryk. Fladen til indblæsning er væsentligt større end i de fleste traditionelle ventilationssystemer, hvor luften ledes ind gennem ventilationskanaler. Du undgår træk-gener, og energiforbruget er omtrent det halve, fordi den friske luft indblæses ved lavt tryk.

De passive plader er tolagsplader, der består af et lag Troldtekt med et lag fuldforseglet mineraluld, limet på bagsiden. De passive plader hindrer luftgennemstrømning. De aktive plader er specialproducerede, diffusionsåbne træbetonplader, der er testet for luftgennemstrømning.

Troldtekt ventilation 

Af hensyn til montering og luftindblæsning, skal loftet oftest kunne nedhænges min. 200 mm.

Download teknisk datablad for Troldtekt ventilation.

Læs mere om Troldtekt ventilation.

Gå til vores produktgenerator og få overblik over de mange kombinationsmuligheder med Troldtekt. Vælg pladetypen Troldtekt ventilation og klik dig frem til den ønskede pladetype. Med ganske få klik får du genereret en dynamisk udbudsbeskrivelse og mulighed for at downloade specifikke autocadtegninger og monteringsvejledning for den valgte produktspecifikation.

Troldtekt at Vestas

Systemløsning

 

Troldtekt ventilation er baseret på lavimpuls-indblæsning gennem et ventilationsloft opbygget af aktive og passive Troldtekt ventilationsplader. Det er en helhedsløsning, der sikrer en effektiv indeklimakontrol – og giver mulighed for større luftskifte og køleeffekt end ved traditionelle ventilationssystemer. Et minimalt tryktab gennem ventilationsloftet sikrer en jævn luftfordeling i lokalet. Den aktive andel af den samlede ventilationsflade i loftet bestemmes af lokalets størrelse, indretning og anvendelse, men typisk vil de aktive plader udgøre ca. 10–20 % af den samlede loftsflade. Fladen til indblæsning af frisk luft er altså væsentligt større end i de fleste traditionelle ventilationssystemer, hvor luften ledes ind i lokalet gennem ventilationskanaler.

Sundt og komfortabelt
Et godt indeklima er vigtigt for sundheden. Samtidig skal indeklimaet være komfortabelt, og her spiller en lang række faktorer ind, blandt andet det termiske indeklima. Det termiske indeklima afhænger især af den såkaldte operative temperatur og af lufthastigheden. Den operative temperatur bestemmes af lufttemperaturen og temperaturpåvirkninger fra bygningens overflader (middelstrålingstemperatur). Lufthastigheden er til gengæld afhængig af lufttemperaturen og stabiliteten i luftstrømningerne (turbolensintensitet) – og begge disse faktorer kan kontrolleres gennem Troldtekt ventilationslofter.

Ventilation med lavimpuls
Troldtekt ventilationslofter er baseret på lavimpulsventilation. Det betyder, at luftstrømningen fra ventilationsloft mod opholdszone er rolig og ikke river rumluften med – som det sker ved f.eks. opblandingsventilation. Desuden kan der tilføres større luftmængder og højere undertemperaturer, altså større køleeffekt, gennem Troldtekt ventilationslofter end med traditionelle ventilationsarmaturer. Køleeffekter du normalt kun opnår med en kombination af ventilation og kølelofter.

Optimal varmeudveksling
Med Troldtekt ventilationslofter opnår du en bedre varmeudveksling mellem indblæsningsluft, rumluft og bygningsmassen end ved traditionelle lavimpulsarmaturer. Det betyder, at du undgår kuldedrop og forbedrer middelstrålingstemperaturen.

Troldtekt FAQ

FAQ

Her finder du svarene på nogle af de hyppigste spørgsmål, som vores tekniske afdeling får om Troldtekt ventilation.

Aksonometri

Det nedhængte ventilationsloft fylder kun ca. 200 mm i højden, men giver mulighed for at skjule alle øvrige installationer og teknik (vand, varme, el, sprinkler m.m.) i hulrummet mellem loft og ventilationsflade.

Det fleksible ophængsystem gør demontering af pladerne enkel og giver mulighed for ændringer eller inspektion af installationerne.

Troldtekt ventilation

Troldtekt, Plan C

Lavtryksventilation skaber bedre rammer for indlæring

Et Plan C forsøgsprojekt på Vallensbæk skole viser, at lavtryksventilation gennem Troldtekt ventilationsplader giver: 

 • reduceret energiforbrug med over 70% ved lavtryksventilation og behovsstyring
 • forbedret indeklima og trivsel
 • øget koncentration hos eleverne

Plan C, der arbejder for at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien, har nu lanceret et produktkatalog, der viser modeller, værktøjer og forsøgsprojekter. I produktkataloget kan du bl.a. læse om forsøgsprojektet med lavtryksventilation i Vallensbæk (side 156-163).

Troldtekt® ventilation - frisk luft uden træk

Troldtekt Wood Shavings

Naturlige råvarer

Troldtekt er træbeton produceret af naturmaterialerne træ og cement.

Opskriften på Troldtekt akustik er lige så enkel, som den er stærk. Og det er en opskrift, vi har fulgt siden 1935. Ved at blande råvarerne træ og cement skaber vi træbeton, som kombinerer styrken fra cementen med træets naturlige egenskaber. Et sundt materiale, som er født med en række naturlige fordele.

Struktur & farver

Overfladestrukturen på Troldtekt akustikplader bestemmes af træspånernes (træuldens) bredde. Troldtekt akustikplader fås i følgende strukturer: extrem fin (0,5 mm), ultrafin (1 mm), fin (1,5 mm) og grov (3 mm).

Troldtekt kan leveres enten som rene naturplader eller som malede plader. De består af træuld blandet med enten hvid eller grå cement, og blandingen giver de to varianter lys natur og grå natur. Troldtekt pladerne kan så efterfølgende sprøjtemales med vandbaseret maling i en ønsket RAL eller NCS farve.

Troldtekt textures

Kanter

Troldtekt akustikplader fås med en række forskellige kanter, som hver især bidrager til at skabe et bestemt æstetisk udtryk i et lokale.

På denne side, kan du se en oversigt over alle kanter.

Montering

For at opnå det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at du opbevarer Troldtekt akustikpladerne korrekt og monterer pladerne efter vores anvisninger.

Troldtekt installation
Troldtekt Outdoor Storage

Opbevaring & akklimatisering

Troldtekt er et naturmateriale, som består af ca. 50 procent træ, og derfor vil pladerne ”arbejde” for at opnå samme temperatur og fugtighed som omgivelserne. Du bør derfor ikke begynde at montere Troldtekt, før byggeriet er helt lukket, der er sat varme på, og Troldtekt pladerne er akklimatiseret.

Læs mere om opbevaring og akklimatisering. 

Troldtekt Product Generator

Produktgenerator

Troldtekts produktgenerator giver dig et godt overblik over alle tilgængelige sammensætninger med Troldtekt. Vi har indsat et valg mellem bygningstype Privat og Erhverv og med ganske få klik kan du i generatoren specificere dine ønsker.

Vælger du bygningstype Erhverv, har du desuden mulighed for at hente en dynamisk genereret bygningsdelsbeskrivelse i bips-format samt specifik autocad-tegning for det valgte produkt. Du kan også downloade en zip-fil med Troldtekt teksturer og alpha-maps samt hente BIM-objekter i Revit-format.Troldtekt CE Labeling

CE-mærkning & CPR

Troldtekt er CE-mærket i overensstemmelse med den harmoniserede europæiske produktstandard for træbeton EN 13168 og standarden for nedhængte lofter EN 13964.

Hvis en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard, er det obligatorisk at CE-mærke i henhold til anneks ZA i standarden. Et CE-mærke angiver, at det er lovligt at sælge den pågældende byggevare, og at byggevaren er i overensstemmelse med den produktstandard, som mærket refererer til.

På denne side kan du læse mere om CE-mærkningen, den nye europæiske Byggevareforordning (CPR), vores ydeevnedeklarationer (DoP) og miljøvaredeklaration (EPD).

Troldtekt egenskaber

Troldtekt egenskaber

Troldtekt egenskaber

Troldtekt egenskaber

Troldtekt egenskaber

Troldtekt egenskaber

Troldtekt purlins and rafters

Lydmålinger & absorptionskoefficienter

På de følgende sider finder du lydkarakteristika for en række forskellige konstruktioner med Troldtekt. Her kan du downloade PDFer hvori du finder absorptionskoefficienter - alpha-værdier - ved forskellige frekvenser samt lydkurver, der viser Troldtekts lydabsorptionsevne i hele spektret.

Teknisk datablad

 • Troldtekt ventilation_technical data

  Troldtekt ventilation

Ydeevnedeklaration

 • Troldtekt, DoP

  Nr. 02 Troldtekt akustik Plus og Troldtekt ventilation (passiv)

REACH Sikkerhedsdatablad

Troldtekt malingsvejledning

Bortskaffelsesanvisning

Ydeevnedeklaration

 • Troldtekt, DoP

  Nr. 01 Troldtekt akustik, Troldtekt agro og Troldtekt ventilation (aktiv)

Troldtekt® Ventilationslofter

 • Monteringsvejledning for Troldtekt® ventilation, monteret i skjulte T35-skinner i demonterbart nedhængt loftssystem

 • Monteringsvejledning for Troldtekt ® ventilation K0, K5 og K11, monteret med skruer på nedhængt C60-skinnesystem

 • Monteringsvejledning for Troldtekt® ventilation K5-F og K5-FU, monteret med skruer på nedhængt C60-skinnesystem

 • Monteringsvejledning for Troldtekt® ventilation, monteret i synlige T24-skinner i demonterbart nedhængt loftssystem

 • Monteringsvejledning for Troldtekt® ventilation, monteret i synlige T35-skinner i demonterbart nedhængt loftssystem