Akustik

Akustikken i et lokale kan beskrives ved lokalets efterklangstid - altså hvor længe, en lyd er om at dø ud i lokalet. Efterklangstiden er meget afhængig af overfladestrukturen i lokalet. Hårde og glatte overflader som beton og gips giver en lang efterklangstid, mens materialer med åben overfladestruktur som Troldtekt giver en kort efterklangstid og dermed en rigtig god akustik.

  • Troldtekt pladens åbne struktur absorberer lyden

  • Høj lydabsorption giver kort efterklangstid

  • Kort efterklangstid gør det nemmere at høre, hvad der bliver sagt

  • Støjgener minimeres

Troldtekt ceilings installed in KKG, Norway

 

 

 

God akustik er vigtig for din trivsel, uanset om det er i hjemmet, på jobbet eller i institutionen. Hvis akustikken er dårlig, bliver lyd til støj, og man kan ikke høre, hvad der bliver sagt. Få en hurtig og let-forståelig introduktion til akustiske begreber som lyd og støj, frekvens, lydtryk, efterklangstid, lydabsorption, taleforståelighed og om Troldtekt og akustikken.

 

 

 

Vis mere

 

 

I samarbejde med akustikspecialist Jan Voetmann har Troldtekt udarbejdet en grundig indføring i feltet rumakustik. Her kan du fordybe dig og lære mere om akustiske begreber, efterklangstid, absorption, absorbenttyper, god akustik, taleforståelighed og myndighedernes krav.


 

 

 

Vis mere
Sound absorption values

Lydmålinger & absorptionskoefficienter

På de følgende sider finder du lydkarakteristika for en række forskellige konstruktioner med Troldtekt. Her kan du downloade PDFer hvori du finder absorptionskoefficienter - alpha-værdier - ved forskellige frekvenser samt lydkurver, der viser Troldtekts lydabsorptionsevne i hele spektret.

 

 

 

Vis mere

Introduktion til akustik

Lær om de vigtigste grundbegreber inden for rumakustik. God akustik i et lokale er en forudsætning for et godt indeklima. Hvis akustikken er dårlig, bliver lyd til støj, og man kan ikke høre, hvad der bliver sagt. God akustik er vigtig for din trivsel i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, institutionen, svømmehallen, biografen eller teatret. Med andre ord i alle rum, hvor mennesker skal fungere sammen.

Se filmen og bliv klogere på begreber som lyd, støj, bølgelængde, frekvens, Hertz, lydtryk, dB, efterklangstid, lydabsorption og absorptionskoefficient.

 

Med den nye Troldtekt akustikberegner kan du hurtigt få overblik over akustikken i et lokale. Indtast dine data for et lokale - mål og materialevalg – i felterne herunder, og akustikberegneren genererer en overskuelig rapport med oversigt over efterklangstider, absorptionsareal og andre nyttige oplysninger om akustik. 

 

 

 

 

 

 


Vis mere
Troldtekt seminar about acoustics

Gratis akustikseminar 

Troldtekt tilbyder gratis akustikseminarer til tegnestuer, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Omfattende lovkrav i byggeriet og den minimalistiske byggestil med højt til loftet og mange hårde flader har skabt et øget behov for rådgivning om akustik. Derfor tilbyder Troldtekt gratis akustikseminarer, som veksler mellem faglige oplæg og konkrete øvelser.


Vis mere

At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. Arbejdstilsynet vurderer de akustiske forhold i arbejdsrum efter disse retningslinjer.

Vejledningen indeholder forklaringer og definitioner på grundlæggende akustiske begreber samt gode råd om beregning af efterklangstid i rum. På de følgende sider kan du læse mere om krav og vejledninger om efterklangstid med mere, som de er formuleret i Arbejdstilsynets vejledning samt i Bygningsreglementet fra 2010.

Vis mere

Akustikunivers

Troldtekts akustikunivers er udviklet til dig som gerne vil lære mere om lyd og akustik.

Som navnet antyder, er der tale om et virtuelt univers, hvor du – uanset hvilken forhåndsviden du har om lyd og akustik – kan gå på opdagelse og undersøge forskellige sider af akustikkens verden. Akustikuniverset er en lærerig, digital legeplads, hvor du med egne øjne og ører kan opleve sammenhængen mellem valget af byggematerialer, og et rums akustik.

Gå til www.akustikuniverset.dk.

 Troldtekt, acousticsuniverse.com

Vis mere