Indeklima

Troldtekt, Westminster College

 

De fleste danskere opholder sig næsten al deres tid inden døre, og en stor del af tiden tilbringer vi på arbejdet. Det er derfor afgørende, at bygningerne, vi opholder os i, har et godt indeklima, der ikke skaber ubehagelige gener og påvirker helbredet og arbejdsevnen. Dårligt indeklima er et problem mange steder. Det går ud over helbredet, arbejdsevnen og kan give øget sygefravær, der er dyrt for både individet, arbejdspladsen og samfundet.

Troldtekt_Allergy-Friendly-Product-Logo

Troldtekt akustikplader er mærket som allergivenlige produkter (Allergy Friendly Products) af den velgørende organisation "Allergy UK", da Troldtekt plader ikke indeholder skadelige eller allergifremkaldende stoffer.

For at modtage mærkningen, skal et produkt testes af førende allergi-specialister, der skal kontrollere, at produktet har et stærkt reduceret kemisk og allergisk indhold.

Læs mere på Allergy UKs website.

Download Troldtekts mærkning.

Dansk Indeklima Mærkning

 

Troldtekt indoor climate logo

 

Troldtekt indeholder ingen skadelige eller allergi-fremkaldende stoffer, og er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning.

Dansk Indeklima Mærkning
Indeklima er en kombination af luft, lugt, lyd, lys, fugt, statisk elektricitet, form og farve. Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Indeklimamærket er fælles for Norge og Danmark samt anerkendt verden over. Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer produktet frigiver til luften. Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for, at det kun i meget begrænset omfang afgiver kemiske stoffer til luften. For loftprodukter gælder endvidere, at de er prøvet med hensyn til afgivelse af fibre og partikler.

Prøvning for afgasning
Alle produkter deklareres med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi. Tidsværdien bestemmes ud fra den tid, der går inden afgasningen "klinger af". Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse.

Troldtekt er deklareret med tidsværdien: 10 døgn, hvilket er bedste kategori.

Prøvning for partikelafgivelse
Ved indeklimamærkning klassificeres loftsprodukter desuden for partikelafgivelse, bestemt ved sedimenterbart støv bestående af partikler inkl. fibre i den første tid af produktets brug.

Partikelafgivelsen inkl. fibre fra Troldtekt er klassificeret som: lav, hvilket er bedste kategori.

Download Troldtekts indeklima-certifikat.

Troldtekt, M1 logo

Troldtekt er ­mærket i kategorien M1 efter "Finnish Indoor Air Association" og "the Building Information Foundation RTS".

Emissionsklassifikationen for byggematerialer består af tre emissionsklasser. Emissionsklasse M1 svarer til den bedste kvalitet, og emissionsklasse M3 omfatter materialer med de højeste emissionsrater.

En M1-mærkning angiver, at produktet er blevet testet i et uafhængigt og uvildigt laboratorium og har opfyldt de angivne kriterier i en alder af 4 uger.

Troldtekts akustikplader blev tildelt certifikatet M1, hvilket sikrer, at resultaterne for VOC (flygtige organiske forbindelser) og lugtemissioner overholder en række kriterier.

Testene blev gennemført af Teknologisk Institut under anvendelse af følgende metoder: ISO 16000-9, ISO 16000-3 og Eurofins 4430.

Download M1-certifikat.

Forskel mellem M1-certifikatet & Indeklimamærket

Den væsentligste forskel mellem M1-certifikatet og Indeklimamærket er, at Indeklimamærket måler VOC-emissionerne som én samlet VOC-værdi, mens M1-certificeringssystemet måler VOC-emissionerne som særskilte værdier.