Troldtekt and Human Rights


Troldtekt gennemførte i 2015 en audit hos virksomhedens ­skrueleverandør i Taiwan. Her kunne Troldtekt ved selvsyn konstatere, at producenten lever op til kravene inden for blandt andet arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.

Hvert år sælger Troldtekt skruer for et tocifret millionbeløb. Skruerne leveres fra en producent i Taiwan, som via en tidligere importør har underskrevet Troldtekts Code of Conduct. Efter i de senere år at have overtaget den direkte kontakt til producenten besluttede Troldtekt i 2015 at gennemføre en audit på fabrikken i Taiwan.
– De fleste af vores leverandører er i Danmark og Tyskland, og på grund af den korte afstand har vi en tæt dialog med dem og god føling med, at de lever op til vores Code of Conduct. Vores skrueleverandør i Taiwan har vi kategoriseret i en mellem-risiko­gruppe, og det betyder, at vi er ekstra opmærksomme på, om de lever op til vores krav, siger Peer Leth, administrerende direktør i Troldtekt.

Styr på sikkerhed og rettigheder
Peer Leth tog selv turen til Taiwan sammen med indkøber Flemming Østergaard. Her besøgte de to både skrueproducenten og den underleverandør, der overfladebehandler skruerne.
– Vi oplevede, at både medarbejdernes sikkerhed og rettigheder var på et godt niveau. Blandt andet var der etableret udsugning fra produktionen, medarbejderne brugte sikkerhedsværn, og der var lifte og andre redskaber til at håndtere de tunge løft, fortæller Peer Leth.
– Vi fik desuden mulighed for at deltage i medarbejdernes fælles frokostpause, hvor vi fik syn for, at retten til en times pause midt på dagen blev overholdt. I det hele taget bekræftede besøget os i, at producenten lever op til vores Code of Conduct og gav os et godt indtryk af, at der generelt er sket forbedringer hos de seriøse virksomheder i Taiwan, fortsætter han. 

Troldtekt følger op med spørgsmål
Som noget nyt skal leverandører, som har underskrevet Troldtekts Code of Conduct, hvert fjerde år besvare en række opfølgningsspørgsmål. Det otte sider lange skema byder på spørgsmål om overholdelse af FN Global Compacts principper, der overordnet falder i fire kategorier:

  • Menneskerettigheder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Miljø
  • Antikorruption

Ved at besvare spørgsmålene bekræfter leverandøren fortsat at leve op til kravene i Code of Conduct. Desuden supplerer Troldtekt med personlig opfølgning (audits) hos leverandører, hvor det vurderes at være relevant.

Troldtekt kategoriserer sine leverandører i høj-, mellem- og lav-risikogrupper ud fra vejledningen i CSR Kompasset, som blandt andre Erhvervs- og Vækstministeriet samt DI står bag.