Troldtekt and the Society

Hos Troldtekt involverer vi os i samfundet og er løbende i dialog med vores interessenter.

I Troldtekt deltager vi aktivt i samfundet omkring os og tilstræber en uformel og ærlig dialog med vores nærmeste interessenter. I Troldhede, hvor produktionen af Troldtekt foregår, indgår vi i positiv dialog med naboer og lokalforeninger om projekter til fordel for lokalsamfundet.

Antikorruption i CSR-politik
Troldtekt ønsker at være en ansvarlig og transparent virksomhed, og vores Code of Conduct beskriver tydeligt, at vi tager afstand fra enhver form for korruption og bestikkelse. Det gælder både internt i Troldtekts organisation og hos alle leverandører, samarbejdspartnere og andre med tilknytning til Troldtekt.

Sunde og sikre produkter
Troldtekt har et omfattende dokumentationsprogram, når det gælder sikkerhed og sundhed omkring vores produkter. Vores akustikplader er indeklimamærkede og har opnået Allergy Friendly Product Award.

Desuden har vi – via vores Cradle to Cradle-certificering – 100 procent styr på, at pladerne ikke indeholder stoffer, der skader mennesker og miljø. Troldtekt er omfattet af EU’s byggevareforordning og vores produkter CE-mærkes.

Naturlige samarbejdspartnere
I Troldtekt holder vi foredrag, tilbyder akustisk rådgivning og yder økonomisk støtte til sammenslutninger og organisationer. F.eks.:

• Høreforeningen
• CradlePeople
• Astma og Allergiforbundet
• Dansk Akustisk Selskab
• Foreningen for Unge Trælastfolk.

Studieprojekt gav idé til ny løsning

Troldtekt har samarbejdet med en gruppe studerende, som fik mulighed for at prøve kræfter med højteknologiske udfordringer i produktionen. De studerende vendte en problemstilling på hovedet og kom på en ny idé.

Troldtekt åbnede i foråret 2019 fabriksdøren for fire studerende fra uddannelsen Teknologibaseret forretningsudvikling på Aarhus Universitet. Som led i et eksamensprojekt blev studiegruppen præsenteret for komplekse udfordringer, som Troldtekt arbejder med i den højteknologiske produktion i Troldhede

Case 2018: Det sociale ansvar kryders grænserne

Med Sverige og Tyskland som nye hjemmemarkeder har det været naturligt for Troldtekt at udbrede CSR-aktiviteterne til de to lande. I praksis har vi valgt at støtte tiltag, som både gavner samfundet og er i tråd med vores egne forretningsmål.

Med Sverige og Tyskland som nye hjemmemarkeder har det været naturligt for Troldtekt at udbrede virksomhedens CSR-aktiviteter til de to lande

Case 2018: En håndsrækning kan løfte de bedste ideer

En gruppe studerende på Kunstakademiets Arkitektskole i København har i et projekt genskabt det bevaringsværdige boligbyggeri Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjælp producerede de selv træbeton til formålet.

En gruppe studerende på Kunstakademiets Arkitektskole i København har i et projekt genskabt det bevaringsværdige boligbyggeri Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjælp producerede de selv træbeton til formålet.

Case 2018: Støtte til et lokalt sted at handle

Takket være handlekraftige borgere har Troldhede fået en moderne købmandsbutik og tankstation. Troldtekt har bidraget økonomisk til etableringen af den nye butik, og vi handler så vidt muligt lokalt.

Troldtekts CSR-aktiviteter omfatter støtte til et lokalt sted at handle

Case 2017: Infomøder og huskøb plejer det gode naboskab

Udvidelsen af Troldtekts produktion har betydning for hele lokalsamfundet i Troldhede. Derfor informerer Troldtekt løbende interesserede borgere og har desuden givet købsgaranti til ejerne af de berørte naboejendomme.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Kælkebakke og seniorklub

Troldtekt udvider i løbet af 2018 produktionen i Troldhede med ca. 11.000 kvadratmeter. Den fjernede jord er nu blevet til en ny kælkebakke til glæde for borgerne i byen. Og i Faster Seniorklub glæder de sig over et nyt akustikloft sponsoreret af Troldtekt.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Eksamensprojekt blev en daybed med Troldtekt

Et foto af en stilfuldt indrettet stue pryder forsiden af Tommy Mosgaard Jensens afsluttede projektrapport. Billedet viser en daybed i lys mahogni med et panel af grå Troldtekt og puder i tre farvenuancer.

Troldtekt, Exam projects with Troldtekt

Case 2016: HUSET skaber rum til fællesskab og tryghed

I Herning tilbyder den selvstændige forening HUSET et fristed for socialt udsatte. Foreningen drømmer om, at et nyindrettet multirum vil skabe bedre rammer for fællesskabet og gøre det lettere at få folk til at tage det første, svære skridt ind over dørtærsklen.

Troldtekt, CSR 2016 - Samfund

Case 2016: Åben fabrik styrker dialogen med naboerne

I foråret 2016 blev alle borgere i Troldhede inviteret til åbent hus på Troldtekts fabrik, som spiller en stor rolle i lokalsamfundet. Omkring 300 mødte op til en dag med rundvisning og hyggestemning.

Troldtekt, CSR 2016 - Samfund

Case 2015: Dialog er vejen til godt naboskab

Med kort afstand til naboerne vægter Troldtekt åbenhed og dialog højt. Fabrikschef Orla Jepsen behandler personligt alle henvendelser ansigt til ansigt, og i 2015 afhjalp Troldtekt i flere tilfælde nabogener. 

 

 

Troldtekt and the Society