Troldtekt and the Society


Med kort afstand til naboerne vægter Troldtekt åbenhed og dialog højt. Fabrikschef Orla Jepsen behandler personligt alle henvendelser ansigt til ansigt, og i 2015 afhjalp Troldtekt i flere tilfælde nabogener.
 

Det er vigtigt at vise hensyn, når man driver en travl produktion i et bymiljø. På den ene side bidrager Troldtekt med arbejdspladser og indtægter til lokalsamfundet i Troldhede, på den anden side er det svært helt at undgå, at lys- og støjgener påvirker de nærmeste beboere. Hos Troldtekt er åbenhed, forventningsafstemning og personlig dialog de vigtigste midler til at bevare det gode naboskab.
– Vi er meget bevidste om den rolle, Troldtekt spiller i Troldhede. Derfor lægger vi stor vægt på at være åbne, fortælle om vores planer og være lydhøre. Vi ved, at folk ikke klager uden grund. Hvis en nabo henvender sig, inviterer jeg altid til et personligt møde, hvor vi drøfter, hvad det er muligt at gøre på kort og lang sigt, siger fabrikschef ­Orla Jepsen.

Lukket gavl tager lyset
I løbet af 2015 måtte Orla Jepsen have kaffekopperne frem et par gange, da to af naboerne til Troldtekts fabrik henvendte sig for hver især at gøre opmærksom på generende forhold. 
En af dem var Thomas Thomsen, der oplevede at blive blændet af projektørlys, når Troldtekts trucks kørte rundt i en lagerbygning med åben gavl. Som følge af henvendelsen lukkede Troldtekt gavlen.
– Lyset fra projektørerne skinnede lige ind ad vores vinduer, og efter et par henvendelser tog Troldtekt hånd om problemet. Jeg føler, at de lytter, og jeg kan sagtens forstå, at de ikke kan rykke millioner ud af budgettet og lave alting om på en formiddag. Efter at gavlen er blevet lukket er problemerne minimeret, og det er jeg glad for, fortæller Thomas Thomsen.

Isolering på saven
Den anden nabohenvendelse kom fra Karsten Damgaard Therkelsen, der oplevede støjgener både fra en sav og fra en gummiged.
– Jeg beskrev vores problemer i en e-mail. Responsen kom hurtigt i form af en invitation til et møde, hvor Troldtekt lovede at lydisolere omkring saven. Det hjalp, og gummigeden kører nu så vidt muligt i modsatte ende af pladsen uden for normal arbejdstid. Troldtekt har også anlagt en jordvold op mod vores grund, der tager noget af støjen. Det betyder meget, at vi kan mødes ansigt til ansigt, og at Troldtekt gerne tager dialogen med os, siger Karsten Damgaard Therkelsen.