Troldtekt and Workforce

Vi sigter løbende efter at forbedre arbejdsmiljøet yderligere og gøre Troldtekt til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

I Troldtekt støtter og tilgodeser vi vores medarbejdere, så de får de bedste forudsætninger for at trives på arbejdspladsen. Vi har en flad organisationskultur med mulighed for åben dialog mellem medarbejdere og ledelse.

Sikkerhed og arbejdsmiljø
Sikkerhed og sundhed er faste fokusområder i Troldtekt, og vi har blandt andet iværksat følgende tiltag:

  • Gratis førstehjælpskurser til medarbejderne og hjertestartere flere steder i virksomheden.
  • Alle medarbejdere er dækket af Troldtekts arbejds- og fritidsulykkesforsikring
  • Fokus på at forbedre støv- og støjforholdene, nedbringe antallet af tunge løft samt nedsætte arbejds- og tidspresset
  • Initiativer for at fastholde medarbejdere, der måtte blive syge eller nedslidte.

Indflydelse og overenskomst
Det gode arbejdsmiljø er ikke kun en ledelsesopgave. Derfor har Troldtekts medarbejdere stor indflydelse på deres eget arbejdsliv, blandt andet via repræsentation i Troldtekts samarbejdsudvalg.

Troldtekt følger Dansk Industris gældende overenskomst, tilbyder gratis arbejdstøj, mulighed for fleksible arbejdstider samt sundhedsforsikring til alle medarbejdere, der ønsker det.
 
Medarbejderfond og screening
Troldtekts medarbejderfond har siden 1936 givet nuværende eller tidligere medarbejdere en økonomisk håndsrækning, hvis uheldet er ude på arbejdet eller privat.

Troldtekts ansvar rækker også ud over vores egen organisation. Derfor screener vi vores produktrelaterede leverandører gennem vores Code of Conduct

Case 2018: Arbejdsmiljøet til servicetjek

Da Troldtekt i 2018 gennemførte den lovpligtige arbejdspladsvurdering, skete det ud fra en grundigt tilrettelagt proces. Alle medarbejdere fik mulighed for at komme med input om både det fysiske og psykiske miljø.

Arbejdsmiljøet til servicetjek hos Troldtekt A/S

Case 2018: Døv kollega: Fra jobtræning til en fast del af holdet

I september 2018 fastansatte Troldtekt den første døve medarbejder i ­produktionen. På trods af sin manglende hørelse indgår Patrick Mikkelsen nu på lige fod med de øvrige kolleger.

I september 2018 fastansatte Troldtekt den første døve medarbejder i produktionen af akustikløsninger

Case 2017: Når metal rimer på akustik

Samfundsansvar er en grundlæggende værdi i Troldtekt. Og ansvaret for at uddanne unge er ingen undtagelse. Smedelærling Frederik Søgaard Haunstrup sætter pris på variationen i sine opgaver hos Troldtekt.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: En opgave helt efter lærebogen

Frederik Søgaard Haunstrup blev kastet ud i en lidt usædvanlig lærlingeopgave. ”Forhindr fremtidige arbejdsulykker”, lød den. Smedelærlingen svejsede en løsning sammen, der nu giver medarbejderne sikkerhed på rullebåndet og ro i sindet.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Maja fik ro og selvtillid hos Troldtekt

For Maja Juul Mathiasen blev en arbejdsprøvning i tømrerværkstedet hos Troldtekt vejen ud af stress og sygemelding. Nu har hun fået fast job i produktionen.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2016: Kunderne får Troldtekt på bæredygtige paller

Når en ordre med Troldtekt akustikplader bliver sendt af sted fra fabrikken, så foregår det på paller fra Grønagergård Savværk. Og ligesom akustikpladerne er pallerne fremstillet af bæredygtigt træ, der kan spores tilbage til ansvarligt skovbrug.

Troldtekt, CSR 2016 - Arbejdstagerforhold

Case 2015: Sikkerheden har fået et ekstra løft

Troldtekts sikkerhedsorganisation blev i 2015 sat på prøve af en alvorlig arbejdsulykke. På baggrund af hændelsen har Troldtekt eftergået sikkerheden på fabrikken og iværksat adskillige nye tiltag.

Troldtekt and workforce