Troldtekt and the Workforce


Troldtekts sikkerhedsorganisation blev i 2015 sat på prøve af en alvorlig arbejdsulykke. På baggrund af hændelsen har Troldtekt eftergået sikkerheden på fabrikken og iværksat adskillige nye tiltag.

Sikkerhed er en integreret del af arbejdsdagen hos Troldtekt, der arbejder målrettet med at forebygge ulykker og arbejdsskader gennem blandt andet sikkerhedsudvalg, APV og førstehjælpsuddannelse. Da Troldtekt, trods de forebyggende tiltag, oplevede en alvorlig ulykke i 2015, blev beredskabet aktiveret både under og efter ulykken.
– En af vores medarbejdere bliver distraheret af et opkald på sin telefon og træder ud i køreområdet for truck. Samtidig kommer der en truck kørende med fuld læs. Truckføreren må lave en katastrofeopbremsning, og medarbejderen bliver fastklemt, da materialet fra trucken falder ned over hans fod. Kollegerne yder straks korrekt førstehjælp, og vores kriseberedskab bliver også aktiveret med henblik på at give psykologisk krisehjælp. Heldigvis slipper medarbejderen ret nådigt fra ulykken, som naturligt nok påvirker alle i virksomheden, fortæller fabrikschef Orla Jepsen.

Sikkerhedsregler justeret
På baggrund af ulykken besluttede Troldtekts sikkerhedsudvalg og ledelse i fællesskab at gennemføre et eftersyn af sikkerheden på fabrikken, for at undersøge om der var behov for at justere de allerede eksisterende sikkerhedsregler. Processen undersøgte potentielle sikkerhedsrisici, og særligt den hyppige kørsel med trucks var i fokus.
– Vi fik bekræftet, at truckkørslen er en af de største risikofaktorer i vores produktion. Når trucken er fuldt lastet, har truckførerne meget dårligt udsyn forud, og det er ikke muligt at køre baglæns i dette område. Derfor har vi, i tæt samråd med sikkerhedsudvalget og de berørte medarbejdere, besluttet at justere en række af vores sikkerhedsregler, siger Orla Jepsen.