Cradle to Cradle strategi

CSR og bæredygtighed er strategisk forankret hos Troldtekt. Derfor er Cradle to Cradle konceptet og virksomhedens tilslutning til FN’s Global Compact fundamentet for hele Troldtekts forretning, og topledelsen er dybt involveret i virksomhedens fremskridt på CSR-området.

Offentlige målsætninger forpligter
Troldtekts Cradle to Cradle-roadmap er en ambitiøs og offentlig tilgængelig plan for, hvordan Troldtekt og virksomhedens produkter skal udvikle sig. Mange initiativer er søsat, og en del mål er allerede nået, men køreplanen bliver løbende opdateret, så den fortsat beskriver ambitiøse målsætninger for fremtiden.

Arbejdet med at forbedre Troldtekts præstationer inden for bæredygtighed fortsætter, og med Cradle to Cradle roadmappet som værktøj kan virksomheden målrette sin indsats. Når målene bliver indfriet, giver det plads til nye og endnu mere ambitiøse målsætninger, der erstatter de gamle.

Vigtigt med mangesidet indsats
Miljø, social ansvarlighed og økonomi er de tre afgørende sider af bæredygtighed, hvilket er beskrevet i FN’s Brundtland- rapport fra 1987. Cradle to Cradle konceptet anerkender denne definition og indebærer en struktureret tilgang til arbejdet med de tre sider i praksis.

Roadmap for udvikling af Cradle to Cradle kvalitet i Troldtekt

Troldtekt A/S’ forretningsstrategi er baseret på Cradle to Cradle visionen om at skabe sunde produkter, der er til gavn for mennesker og miljø og kan indgå i naturens kredsløb uden spild af ressourcer. Troldtekt har derfor indgået et strategisk samarbejde med Vugge til Vugge Danmark, og sammen har vi udviklet en køreplan - et roadmap - der med udgangspunkt i de fem kriteriekategorier for Cradle to Cradle kvalitet viser vejen frem til 2022. For hvert indsatsområde har vi udarbejdet konkrete handlingsplaner, der skal sikre, at Troldtekt når de opstillede milepæle og mål. Roadmap revideres hvert år efter re-certificering, så det fortsat beskriver ambitiøse målsætninger for fremtiden. Nedenstående version viser status primo 2019.

Troldtekt C2C roadmap

Download roadmap som pdf >>

Cradle to Cradle certificering

Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret i kategorien sølv. Certificeringen omfatter hele produktpaletten af Troldtekt akustik i lys natur, grå natur og malet i standardfarverne hvid 101, grå 202, koksgrå 208, sort 207 & rød 210. Sølv-certificeringen omfatter desuden også den brandsikre Troldtekt A2 og Troldtekt agro.

Certificeringen er blandt andet opnået, fordi pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som kompost.

C2C logo