Oversigt - lydmålinger

  • Troldtekt sound absorption values_DK

    Konstruktioner med Troldtekt akustik, Troldtekt akustik Plus og
    Troldtekt ventilation, testet i henhold til DS/ISO 354

Lydabsorptionsværdier for konstruktioner med Troldtekt akustikplader

På de følgende sider finder du lydkarakteristika for en række forskellige konstruktioner med Troldtekt akustik. Her kan du downloade PDFer hvori du finder absorptionskoefficienter - alpha-værdier - ved forskellige frekvenser samt lydkurver, der viser Troldtekts lydabsorptionsevne i hele spektret.