Støj og stemmer dæmper arbejdsglæden

Kopimaskinens konstante snurren eller klimaanlæggets insisterende blæs er ikke nær så forstyrrende som to eller flere kolleger, der taler sammen.

Det akustiske miljø på arbejdspladsen skal indrettes efter de mennesker, der færdes i det, forklarer Søren Peter Lund, som er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Moderne arbejdspladser hylder vidensdeling og teamwork, og kun de færreste chefer er interesseret i stilhed. Åbne kontorlandskaber er blevet enkeltmandskontorets afløser, men bestræbelsen på at bruge den fysiske indretning som et redskab til at fremme forretningen fører nye udfordringer med sig. Ti gange så mange medarbejdere i storrumskontorer klager ifølge Cowi over støj sammenlignet med medarbejdere, der sidder på mindre, aflukkede kontorer.

Ifølge Søren Peter Lund, der er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), er stemmer en af de mest forstyrrende lyde i de åbne kontorlandskaber.

– Tale er inkonstant lyd. Lydniveauet kører op og ned, og det er meget svært at vænne sig til. Derfor bliver to kollegers samtale ofte til forstyrrende støj. Det handler ikke nødvendigvis om, at man kommer til at sidde og lytte med på det, der bliver talt om. Man bliver forstyrret, uanset om der bliver talt dansk, russisk eller kinesisk, forklarer Søren Peter Lund.

Tvivlsom effekt

Han har undersøgt konsekvensen af støj på arbejdspladsen. I et forskningsprojekt har han set på, hvorvidt støj fremkalder fysiologiske stress-symptomer som svigtende koncentrations- og arbejdsevne, som ansatte i storrumskontorer giver udtryk for at opleve. Resultatet viste, at der ikke var overensstemmelse mellem, hvad medarbejderne oplevede, og hvad der kunne måles fysiologisk.

– Vi kunne ikke måle nogen effekt, der kunne tolkes som en klar helbredsmæssig belastning, og dermed faldt vores forventning om at kunne påvise at lav støj er en risikofaktor for helbredseffekter. Min vurdering er, at man kan være tilbøjelig til at overfortolke, de negative aspekter af den daglige støj, man er udsat for, hvis man i en del af tiden føler sig stærkt generet af den, forklarer Søren Peter Lund.

Han tager forbehold for, at målingerne og metoderne måske ikke er følsomme nok, og påpeger, at det også kan være svært at spørge neutralt til folks opfattelse af støj, da ordet i sig selv er negativt ladet.

– Det ændrer dog ikke på, at folk reagerer negativt på støj i situationer, hvor de føler sig belastet eller udfordret af en krævende arbejdsopgave. Og så risikerer deres koncentrationsevne og motivation for arbejdet at blive påvirket. Men i så fald er det sammenhængen med andre og måske større belastninger og egentlig ikke støjen i sig selv, der udløser generne, forklarer forskeren.

Et løsbart problem

– Støjproblemer i åbne kontorlandskaber skyldes ofte dårlig indretning, som gør det svært at fordybe sig i koncentrationskrævende opgaver.

Søren Peter Lund opfordrer derfor til, at man holder op med at fokusere på de helbredsmæssige konsekvenser og i stedet ser på, om man kan høste gevinster i form af bedre trivsel, samarbejde og idérigdom ved at sikre god akustik i rummet.

– Lokaler skal indrettes efter, hvad de skal bruges til. Det er svært at sikre god akustik, når folk skal passes ind i et lokale, som allerede er indrettet. Derfor skal akustik prioriteres lige så højt som det visuelle udtryk, når arkitekten tegner en ny arbejdsplads eller renoverer en eksisterende, lyder opfordringen fra Søren Peter Lund.

Undgå, at lyd bliver til støj

  • Sæt medarbejderne sammen i meningsfyldte grupper, der har glæde af at arbejde tæt sammen.

  • Byg mødelokaler til tale og stillelokaler til fordybelse.

  • Forskudte elementer i loftet og på væggene kan være med til at forkorte lydenes rækkevidde. Især aflange kontorer har brug for at bremse lydenes udbredelse.

  • Vægge og lofter bør have lyddæmpende egenskaber.

  • Sæt lyddæmpende kunst eller bafler op på hårde vægge.

  • Gulvtæppe, linoleum eller lignende belægning på gangarealer dæmper trinlyden.

  • Brug akustikskærme og reoler til at afgrænse lyde, dog ikke mellem kolleger, der skal videndele.

  • Undlad at sætte plakater og lignende op på akustikskærme. De mindsker effekten

  • Faste telefoner må kun ringe én gang med lav lydstyrke.

Kilde: Indeklimaportalen.dk – se flere gode råd her.