Ny vejledning: 5 tips til god lyd i kontorer

Det kan på alle måder betale sig at tænke akustikken med – både når man indretter fra scratch, og når man ombygger eksisterende kontorer.

Det er en af pointerne i en ny vejledning fra Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration. Vejledningen er spækket med aktuel viden og inspiration til at gøre kontorlandskaberne fri for forstyrrende støj. 

Både dansk og international forskning har dokumenteret, at støj og forstyrrelser er et problem på mange kontorarbejdspladser. For trivslen, arbejdsevnen og sundheden. Blandt andet viser en undersøgelse fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at der i kontorer med mere end 6 personer er 62 pct. flere sygedage end i kontorer med en enkelt person.
 
Ifølge Heidi Lisette Bille, projektleder på BAR kontors nye vejledning Støj på kontoret – vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning, er problemet netop især gældende i storrumskontorer.

– Man har i effektivitetens navn haft en tendens til at kigge mest på kvadratmetrene, og hvor mange medarbejdere der kan blive plads til. Desværre ikke altid med øje for, at det kan gå ud over medarbejdernes effektivitet, hvis ikke man indretter forholdene efter det, siger hun.

Investeringer, der giver genlyd

HK/Privat har fået mange henvendelser fra folk, som på grund af kontorstøj har koncentrationsproblemer og hovedpine, og det har givet afsæt for vejledningen.

– Vi vil gerne give inspiration og ordentlig vejledning til, hvad man som medarbejder eller virksomhed konkret kan gøre. Også med henblik på, at virksomhederne kan undgå dårlige investeringer ved indretning og ombygninger. Vi ved, at det økonomiske aspekt ofte kan holde virksomheder tilbage fra at foretage nødvendige forbedringer, der kan gøre en forskel for lydmiljø og dermed trivsel, fortæller arbejdsmiljøkonsulent og projektleder på BAR Kontors vejledning, Heidi Lisette Bille.

5 gode råd fra vejledningen:

 1. Vælg kontorindretning ud fra det arbejde, der skal udføres
  Jo flere der sidder sammen, og jo mere forskelligartet arbejdet er, jo større krav stiller det til rumdisponering, akustik og indretning. Arbejdspladser med fordybelsesarbejde bør f.eks. ikke være placeret, så de generes af kolleger, der går forbi. Og er der tale om et kontor med flere personer, kan pladserne med fordel være akustisk adskilt af skillevægge eller reoler. Særligt hvis medarbejderne taler meget – kolleger imellem eller i telefon – bør lokalet have lydabsorberende materialer.
 2. Lofterne er helt centrale
  Det er nærmest umuligt at opnå god akustik i et flerpersoners kontorlokale uden et effektivt akustikloft. Anvend plader, der kan gå helt ud til kanterne på loftet, da akustikplader i hjørnerne netop virker særlig effektivt. BAR kontors vejledning anbefaler at vælge akustikplader, der opfylder kravene for klasse A-absorbenter.
 3. Lad væggene suge lyd
  Lydskærme og skillevægge af porøse materialer er en god idé, da de absorberer lyd, i modsætning til f.eks. glas. Husk, at et godt absorberende loft er en forudsætning for, at skærme virker. Ellers går lyden op i loftet og bliver reflekteret ned på den anden side af skærmene.
 4. Hvad er de gode regler?
  Gode fysiske rammer er en forudsætning for at løse støjproblemer. Men vores adfærd har også meget at sige. Den væsentligste ”støjkilde” på kontoret er andres tale – omvendt er kommunikationen ofte en væsentlig del af opgaveløsningen på arbejdet. Her kan arbejdspladsen med fordel have regler for, hvor og hvornår man må forstyrre hinanden, tale i telefon og holde møder.
 5. Kan et kontorrum lyddæmpes for meget?
  Dæmper man det generelle lydniveau i en grad, så der bliver helt stille, kan det faktisk være et problem i et storrumskontor, fordi det bliver nemmere at høre, hvad der siges et stykke væk. Ud over at forkorte rummets efterklangstid med akustikregulering bør man derfor også se på, hvor meget lyden dæmpes fra de enkelte arbejdspladser. F.eks. ved hjælp af afskærmninger og skillevægge.

BAR kontor består af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK HANDEL og PROSA, som samarbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorer.

Hent vejledningen Støj på kontoret – vejledning om indretning, akustik og støjdæmpning