Ikonisk idrætshal med fornyet spændstighed

Efter en mangeårig renovering og tilbygning har Idrætshøjskolen i Ollerup nu genfundet sin storslåede stil og skønhed, mens stedets hal samtidig er blevet forbedret med faciliteter til stævner og et større publikum.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup ved Svendborg har gennemgået en gennemgribende og kompliceret renovering, hvor målet har været på én gang at forbedre faciliteterne og genskabe bygningernes oprindelige karakterisktika, hvor nyklassicistiske træk og symmetri er bærende arkitekttoniske elementer.

Højskolen startede i 1920 og er landets ældste idrætshøjskole. En overdækket svømmehal kom til i 1926 og i 1932 opførte man idrætshallen, som fuldendte det symmetriske anlæg. Hallen er en enestående konstruktion udtænkt af ingeniør Christian Ostenfeld, som blev inspireret af en amerikansk hangar, hvor rundbueloftets konstruktion giver et rum uden søjler. Særligt loftet har været vigtigt at bevare trods nye krav til akustik, brand og ventilation.

Praksis Arkitekter har stået for den krævende opgave, hvor det er lykkedes at tydeliggøre bygningens karakter, mens den i fremtiden, udover den daglige brug for Gymnsastikhøjskolens undervisning, kan opfylde kravene til arrangementer som koncerter, konferencer og boldspilkampe. Tribunerne er fleksible, og akustik, lys og ventilation er forbedret.

Varme flader i hal og foyer

For at kunne leve op til de moderne krav til hallen er der bygget store depotrum og diverse faciliteter i lave bygninger langs med hallens to sider, som man kan gå på til et udvendigt opholdsareal fra de øverste stolerækker. Ligeledes symmetrisk er der bygget en foyer i to etager til i bygningens gavl ud mod det grønne område. Foyeen er en fin videreførelse af de klassicistiske elementer, men har samtidig et tydelig nutidigt præg.

Troldtekt akustik plus er et gennemgående materiale, som i foyeren er anvendt i farven lys natur og fint kombineret med spots i loftet. I Foyeren og VIP loungen er der tillige anvendt Troldtekt ventilation, hvorigennem frisk luft strømmer ind ved lavt tryk og fordeler sig i rummene.

Loftsfladen uden andre installationer end belysningen opleves rolig og helstøbt. I hallen er anvendt hvidmalet Troldtekt i gavlen og under balkonerne, som falder fint ind i den klassicistiske stil. I hallen har man valgt et sportsgulv i egetræ, som giver varme til rummet, og ligeledes har man anvendt trælister på foyerens aflukkede rum.

”På højskolen har man en tradition for, at skolens tidligere elever, Bisserne, hjælper frivilligt med vedligeholdelse af skolen, og dette udvalgte hold har også ved denne store renovering og tilbygning deltalget i især tømrerarbejdet”.

Fakta

Projekt:
Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Danmark
Arkitekt:
PRAKSIS Arkitekter
Bygherre:
Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Troldtekt Produkter
Loftbeklædning:
Troldtekt akustik Plus og Troldtekt ventilation
Farve:
Lys natur og hvid 101
Struktur:
Ultrafin (1,0 mm træuld)
Kantprofil:
5 mm fas, K5 & 5 mm fas og fals og not, K5-FN
Montering:
Med Troldtekt strukturskruer
Tekst & Fotos
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Fotos:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt & PRAKSIS Arkitekter