Byggeriet kalder på flere FSC®-certificerede skove

Træbyggeri vinder frem, og det samme gør efterspørgslen på dokumenteret bæredygtige bygninger. Den kombination betyder, at der er behov for flere FSC-certificerede skove i Danmark. Med god grund, for FSC er garant for social, økonomisk og miljømæssig ansvarlighed.

Troldtekt er en af de producenter, der allerede aftager en stor mængde FSC-certificeret træ – og som gerne vil indkøbe endnu mere.

Som man råber i skoven, får man svar. Flere producenter i byggebranchen håber, at ordsproget bliver taget bogstaveligt, når de nu efterspørger mere FSC-certificeret skov i Danmark. Træ fra dokumenteret ansvarlige skove er nemlig i høj kurs, og udbuddet har svært ved at følge med.

Loa Dalgaard Worm, direktør for strategi og udvikling i FSC Danmark, fortæller:

– Vi er kommet til det punkt, hvor markedet i høj grad efterspørger bæredygtigt træ med tredjepartscertificering. Det er en kombination af, at bygherrer vil have mere træ i deres projekter, og at en større andel af det træ skal være certificeret. Det viser sig hos flere af de danske producenter, som har meget ambitiøse politikker for deres træindkøb.

– Udfordringen er, at der mangler FSC-certificeret skov i Danmark. 20 procent af de danske skove er FSC-certificerede, og det er en lavere andel end i lande som Sverige og Polen. Derfor kommer vi nu med et opråb til private skovejere og godsejere. Vi har gjort det nemmere at FSC-certificere danske skove, især for de mindre skovejere. Blandt andet er antallet af krav reduceret, og kravene er mere praksisorienterede.

Loa Dalgaard Worm understreger, at det nye opråb ikke er en kritik af skovejerne, som hidtil har ageret i tråd med markedet.

– Skovbruget har afventet, at efterspørgslen for alvor skulle skyde i vejret. Samtidig har der været behov for at revidere og optimere den danske FSC-skovstandard. I løbet af det seneste år er der inden for begge områder sket en udvikling, som gør en certificering mere attraktiv for skovejerne, siger hun.  

Troldtekt vil øge andelen

Troldtekt er en af de leverandører, der står klar til at aftage en større mængde FSC-certificeret, dansk træ. Troldtekt opnåede FSC-certificering i 2013 og har siden 2018 været godkendt til at levere akustikplader i kategorien ’FSC 100%’ (FSC®C115450). Det vil sige at alt træ i den enkelte plade lever op til FSC-kravene.

– En væsentlig andel af vores produktion er FSC-certificerede plader, men vi ville gerne producere endnu flere. Vores strategi er baseret på at producere bæredygtigt, og markedet er klar til at købe flere certificerede produkter. Vi oplever en stor efterspørgsel, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S. 

Troldtekt er et 100 procent naturprodukt, hvor alt råtræ er rødgran fra danske skove. Og sådan skal det gerne blive ved med at være, forklarer Peer Leth:
 
– Vores umiddelbare alternativ til dansk træ vil være import fra Sverige eller Norge, og det går ud over vores bæredygtige profil, fordi råvarerne så skal transporteres over store afstande. Derfor ser vi meget gerne flere FSC-certificerede skovarealer i Danmark.

Biodiversitet og plads til alle

Fremgangen i det bæredygtige byggeri har været med til at give en ”ketchup-effekt”. Blandt andet vægter FSC-certificerede produkter positivt i en DGNB-certificering af bæredygtige bygninger.

Loa Dalgaard Worm oplister en række fordele ved at vælge produkter af træ fra certificeret dansk skov foruden dokumentationen, som certificeringen giver:

– Alle, der arbejder i skoven, direkte ansat eller ej, skal mindst have minimumsløn sat ved overenskomst. En anden fordel er, at ejeren af en FSC-certificeret skov skal sikre gode adgangsforhold for naboer og brugere af skoven, for eksempel skovbørnehaver, skovvandrere og mountainbike.

– Dertil kommer selvfølgelig hele miljøvinklen. Skovejeren skal etablere beskyttelseszoner omkring følsomme fuglearters redetræer. Samtidig skal mindst 10 procent af hver skov drives med det formål at bevare og fremme biodiversitet, så dyr og planter får gode forhold. FSC stiller krav om 360 graders bæredygtighed, og der bliver gennemført en årlig kontrol, som sikrer, at det kan dokumenteres, at skovene lever op til kravene. 

Skærer mærkbart i CO2-forbruget

Loa Dalgaard Worm håber, at bygherrer, arkitekter og rådgivere fortsat vil øge deres interesse for bæredygtigt certificeret træ. Hun appellerer til at vælge træprodukter ud fra funktionalitet, så der – også globalt – er nok certificeret træ.

– Generelt ser vi et meget begrænset kendskab til forskellige træarters funktionaliteter, og derfor er efterspørgslen og presset på få arter højt. Hvorfor ikke finde lignende egenskaber i klodens øvrige cirka 60.000 træarter? Træ har generelt mange fantastiske egenskaber, som også matcher en række af FN’s verdensmål. Alene ved at bygge den bærende konstruktion i træ frem for mursten sparer du nemt 20 procent på CO2-regnskabet og ofte langt mere – forudsat naturligvis, at træet stammer fra bæredygtig drift, siger Loa Dalgaard Worm.

FAKTA: 10 gode grunde til at vælge FSC-certificeret træ

  1. FSC sikrer omfattende omtanke for natur, dyr og mennesker i skove.
  2. FSC-mærket er en sikkerhed for, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere.
  3. Dele af FSC-certificerede skove fritages fra kommerciel hugst, og områder med truede dyr og planter beskyttes.
  4. Oprindelige folkeslag som indianere og samer sikres deres ret til at bruge skoven, som de altid har gjort. For eksempel vil hellige områder og jagtarealer friholdes for fældning.
  5. Lokale arbejdere er uddannede, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.
  6. Lokalbefolkningen får glæde af indtægterne fra skoven, og der bruges lokal arbejdskraft.
  7. Alt træ kan spores tilbage til bæredygtigt drevne skove og ansvarlige kilder. Alle led mellem skoven og dig certificeres – uanset hvor mange led der er.
  8. FSC-certificering er en forretning, man kan leve af – både som skovejer, arbejder og producent. FSC har den bonus, at natur og mennesker får bedre levevilkår.
  9. Alle typer skov kan FSC-certificeres lige fra nordiske nåleskove til tropiske regnskove – også plantager.
  10. FSC-mærket findes på alle typer produkter, som er lavet af træfibre for eksempel gulve, terrasser, papir, grillkul, isolering, møbler, interiør, smykker og emballager.  

Kilde: FSC Danmark

FOTO:
Loa Damgaard Worm, Direktør for Strategi og Udvikling i FSC Danmark.