Et skærpet fokus på sikre arbejdsgange

Hos Troldtekt oplevede vi i 2019 fem arbejdsulykker, som resulterede i sygefravær.

Målet er nul ulykker, og vi sætter nu gang i flere tiltag, som skal øge sikkerheden
yderligere i vores produktion.

Et skærpet fokus på sikre arbejdsgange | Troldtekt A/S

Synlige refleksveste, præcise færdselsregler og tydelig skiltning. På en stor fabrik som vores i Troldhede er der behov for klare procedurer, som skal forebygge arbejdsulykker. Derfor arbejder vi systematisk med sikkerhed, men efter fem ulykker med sygefravær i 2019 intensiverer vi nu det arbejde yderligere.

– Sikkerhed har højeste prioritet, og vi har et mål om nul ulykker. Alle vores medarbejdere skal føle sig trygge og vide, at de går raske hjem fra arbejde. Derfor ser vi med stor alvor på, at vi sidste år havde fem ulykker, og vi sætter i 2020 flere tiltag i gang, som skal gøre det endnu mere sikkert at færdes på vores efterhånden enorme fabriksområde, siger Orla Jepsen, fabrikschef hos Troldtekt A/S.

Han tilføjer, at Troldtekt i forbindelse med ulykker har et velfungerende kriseberedskab, som også omfatter psykologisk krisehjælp.

Færdselsregler og refleksveste

Flere af de første sikkerhedstiltag handler om færdsel på området. Hver dag drøner trucks rundt med høje stakke af akustikplader, som giver chaufførerne begrænset udsyn. Dertil kommer vare- og lastbiltrafikken fra leverandører og samarbejdspartnere.

Et skærpet fokus på sikre arbejdsgange | Troldtekt A/S

– Vi har selvfølgelig allerede klare regler omkring færdsel på vores område, men vi strammer dem nu yderligere. For eksempel gør vi det tydeligt, hvor eksterne samarbejdspartnere må parkere, ligesom vi overvejer, om flere strækninger skal ensrettes, siger Orla Jepsen.

– Et andet væsentligt fokus er synlighed. Både kolleger og gæster skal altid bære synlig refleksvest. Det er positivt at se, hvordan mange kolleger allerede nu er gode til at minde hinanden om at huske vesten. Det skal vi holde fast i. En stor del af indsatsen handler om at italesætte udfordringen og sikre, at vi hjælper hinanden til at overholde de procedurer, der allerede gælder, fortsætter han.

Hen over 2020 vil flere tiltag følge i et tæt samarbejde mellem sikkerhedsudvalget
og ledelsen.