Case: Antikorruption: Nye regler skal sætte spot på gråzoner

Med øget eksport følger også en større risiko for dilemmaer om korruption. Som et led i tilslutningen til FN Global Compact har Troldtekt allerede en politik om antikorruption. Nu vil ledelsen fremtidssikre retningslinjerne.

Troldtekt, CSR 2016 - Menneskerettigheder

"Vi skal løbende forholde os til antikorruption som en del af vores tilslutning til ­Global Compact."
Kent Vium Pedersen, eksportchef

De fleste kan gennemskue, at der er tale om korruption, hvis du får en tyk kuvert med pengesedler fra en leverandør. Men hvad nu, hvis leverandøren inviterer dig til en fodboldkamp med spisning? Eller hvis du selv inviterer en kunde på middag i forlængelse af et fagligt oplæg?
Et nyt sæt retningslinjer skal hjælpe sælgere, indkøbere og ledelse i ­Troldtekt med at skelne klart mellem gode relationer og korruption.
– Vi skal løbende forholde os til antikorruption som en del af vores tilslutning til Global Compact. Desuden har vi bevæget os ud på markeder, hvor risikoen for at møde korruption kan være større end i Danmark. Derfor må vi have helt klare principper på området, siger Kent Vium Pedersen, eksportchef i Troldtekt.

Det faglige skal fylde mest
Kent Vium Pedersen slår fast, at Troldtekt ikke ser store risici på de nuværende eksportmarkeder og heller ikke har stået i konkrete dilemmaer om korruption. De nye retningslinjer skal ses som rettidig omhu.
– Vi skal have et fælles billede af, hvad der er okay, og hvad der ikke er. De største gråzoner er omkring relationsskabende arrangementer. Her er vores politik, at det faglige skal fylde mest, før vi vil invitere eller deltage. Der skal være et fagligt formål, når vi mødes med vores interessenter, siger Kent Vium Pedersen.
– Det er også vigtigt, at vi ser på vores virksomhed gennem eksterne interessenters øjne. Selvom noget måske er eller tidligere har været kutyme i byggebranchen, skal vi sikre os, at vi ikke konflikter med retningslinjerne i forhold til antikorruption og vores egne politikker, fortsætter han.

Skal være nemt at forholde sig til
Som en del af arbejdet med de nye retningslinjer for antikorruption har Troldtekt fået inspiration fra en større dansk virksomhed, som også er repræsenteret på mange markeder. Under et oplæg hørte Troldtekts salgsteam, hvordan den større virksomhed har opstillet nogle relativt enkle regler for medarbejderne.
– Det er netop vigtigt, at det bliver nemt at forholde sig til, så det ikke fra gang til gang bliver en subjektiv vurdering, om vi holder os inden for stregerne eller ej. Vi er naturligvis godt hjulpet af vores sunde logik i de fleste tilfælde, så det er især de svære gråzoner, vi har fokus på, siger Kent Vium Pedersen.

FAKTA:

Troldtekt® og antikorruption

  • Arbejdet med Troldtekts nye retningslinjer for antikorruption er i gang og vil foregå i et samarbejde mellem adm. direktør Peer Leth, salgschef Bo Pedersen og eksportchef Kent Vium Pedersen.
  • I Troldtekts CSR-politik indgår allerede principper på området. F.eks. må ingen medarbejdere uden direktionens tilladelse tage imod gaver, der overstiger 900 kroner.
  • Antikorruption er et af de ti principper i FN Global Compact, som Troldtekt er tilsluttet.