Antikorruption: Et fokus på alle niveauer

Når vi hos Troldtekt udvider til markeder uden for Danmarks grænser, er korruption et fænomen, vi må forholde os til. Derfor er samtlige funktionærer i virksomheden involveret i vores fokus på antikorruption.

Troldtekt, CSR report 2017

På Troldtekts årlige medarbejderværdidag i 2017 holdt miljøchef Renate Blom oplæg om antikorruption for alle funktionærer. Et oplæg, der skulle klæde medarbejderne på til at identificere de svære gråzoner i korruption og handle korrekt, når gråzonerne opstår.

Allerede i 2016 blev oplægget holdt for Troldtekts salgsteam – men nu er fokus på emnet altså bredt ud til en større gruppe af medarbejdere.  

Opbakning til virksomhedens fokus
Oplægget om antikorruption blev taget godt imod af medarbejderne. En af dem er kørselsplanlægger Lene Jørgensen, som bakker op om, at Troldtekt prioriterer sit fokus på emnet.

– Jeg synes, det giver rigtig god mening, at alle i virksomheden bliver involveret i så vigtigt et emne. For mig at se er det vigtigt, at vi alle ved, i hvilke situationer og former korruption kan optræde. Det er jo den eneste måde, vi kan være ekstra opmærksomme på gråzonerne i korruption og dermed undgå det, siger Lene.

Fælles rettesnor 
Lene planlægger oftest transport på det danske marked. Derfor er hun ikke i sit daglige arbejde i direkte kontakt med kunder, hvor korruption er en stor risikofaktor. Hun synes alligevel, at oplægget på værdidagen var udbytterigt.

– Jeg har ikke tidligere spekuleret over, at Troldtekt kan møde korruption, så oplægget om de vanskelige gråzoner var en øjenåbner for mig. Selvfølgelig er opmærksomheden nok størst på ledelsesniveau, men det er vigtigt for os alle sammen at vide, hvornår noget er acceptabelt eller ej. Helt generelt synes jeg, det er rart at vide, at antikorruption er noget, Troldtekt har fokus på og sætter retningslinjer for, siger Lene Jørgensen.

Ny retningslinjer på vej

  • Troldtekts fokus på antikorruption vil i 2018 blive samlet i et sæt retningslinjer, som medarbejderne kan læne sig op ad i hverdagen.
  • Retningslinjerne vil blandt andet beskrive de principper, som alle funktionærer har hørt om på interne oplæg i 2016 og 2017.
  • I Troldtekts CSR-politik indgår allerede nogle principper på området. Blandt andet må ingen medarbejdere uden direktionens tilladelse tage imod gaver, der overstiger 900 kroner.
  • Antikorruption er et af de ti principper i FN Global Compact, som Troldtekt er tilsluttet.