Case: Systematisk sortering gavner miljø og økonomi

I Troldtekts produktion er der nu ekstra fokus på, at pap og plast ikke lander i samme affaldscontainer. Et nyt sorteringssystem betyder, at Troldtekt lettere kan sikre, at affaldet bliver håndteret korrekt efter bortskaffelse, og at så meget som muligt bliver genanvendt.


Foto:

Smed Allan Madsen fra Troldtekts vedligeholdelsesafdeling deltog aktivt i processen med at nå frem til et nyt sorteringssystem. 

Troldtekt, CSR 2016 - affaldshåndtering

Gamle papkasser, tomme malingdåser, defekte lysstofrør og strapex-bånd af PP-plast. Produktionen af Troldtekt akustikplader genererer hver dag mange forskellige typer affald, der skal håndteres på hver sin måde. Noget kan genanvendes, mens andet kræver særlig håndtering og skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Tidligere havde Troldtekt flere forskellige transportører til at bortskaffe affaldet, og en del af det, for eksempel pap, blev brændt af i fabrikkens fyr. Det var imidlertid både en ineffektiv og upraktisk proces.
– Der er ikke nogen nævneværdig brændværdi i papaffald, så det var udelukkende for at komme af med det, at vi fyrede med det. Samtidig bøvlede vi med, at det kunne stoppe fødeanlægget til vores fyr, fortæller smed Allan Madsen fra Troldtekts vedligeholdelsesafdeling.

Affald er en fælles opgave
Allan Madsen og hans kolleger rejste problematikken over for Troldtekts ledelse, og Troldtekt har nu indført et nyt og omfattende sorteringssystem. Sorteringen er indført af flere grunde, men det var afgørende, at medarbejderne selv var på banen og tog aktiv del i processen, forklarer miljøchef Renate Blom.

Den rigtige beholder er lige ved hånden

Troldtekt, CSR 2016 - affaldshåndtering

Hver enkelt afdeling i Troldtekts produktion har fået individuelle affaldsstativer, der svarer til deres behov. Smedelærling Frederik Haunstrup fik opgaven med at svejse de specialdesignede holdere til affaldsskiltningen, der blandt andet har et påmonteret billede af, hvad der skal i beholderen.
– Vi har gjort en stor indsats for, at det er let at sortere rigtigt, fordi den rigtige beholder altid er lige ved hånden. Tømrerne har for eksempel meget emballage, mens smedene skal kunne komme af med spildolie, nedløbsrør, metal og kemikalier. Som lærling var det en spændende opgave at være med til, ikke mindst fordi det var en udfordring at svejse de runde rør som stativerne er lavet af, fortæller Frederik Haunstrup.

De store lejede containere markeres også med et Troldtekt affaldsskilt.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

– Den eneste måde at gøre affaldssortering til en succes er, at alle medarbejdere kan se meningen med det. Det kræver blot en enkelt person, der smider tingene forkert ud, så går systemet i vasken. Derfor var det essentielt, at vi fik konkrete input fra medarbejderne om, hvor der var behov for at sortere, siger Renate Blom.

Sortering giver bedre overblik
Ud over de rent praktiske og miljømæssige fordele er der også andre gevinster ved det nye affaldssorteringssystem. Nu er det et enkelt firma, der varetager al håndteringen af affaldet, og det gør det lettere for Troldtekt at holde styr på, hvad der sker med skraldet, når det forlader fabrikken.
– Det er en vigtig del af vores overordnede strategi at genanvende så meget som muligt og handle miljømæssigt forsvarligt. Det indebærer også, at vi skal have styr på data og dokumentation for, hvor meget af affaldet der går til forbrænding, genbrug, deponi og så videre. Det er blevet langt lettere nu, hvor vi kun har en enkelt samarbejdspartner til at varetage bortskaffelsen og genanvendelsen, siger Renate Blom.

Tømning af vippecontainere sker med truck, så der er minimal manuel håndtering.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

Gode penge i pap og plast

Plasten indsamles decentralt og samles derefter i en stor container.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

Når stativerne er fulde, sørger altmuligmand Allan Hammer for, at de bliver tømt over i fælles containere, ligesom han også er med til at sikre, at alt bliver sorteret korrekt. Der er både miljømæssige og økonomiske grunde til at sortere grundigt.  
– Jeg fungerer lidt som pladsmanden på en genbrugsplads. Kollegerne ved, at de kan tage fat i mig og spørge, hvis de er i tvivl om, hvor noget affald skal hen. Indførelsen af ordningen er gået rigtigt godt, og det er kun få gange, tingene ryger det forkerte sted hen. Det kræver selvfølgelig lidt mere omtanke i hverdagen, men alle kan virkelig se meningen med det. Det er jo sund fornuft at værne om miljøet, og med den nye ordning får vi penge for de ting, der kan genanvendes, frem for at skulle betale for at få dem fjernet. Især pap og plast er der gode penge i, hvis man er god til at sortere, siger Allan Hammer.