Case: Cement med klare miljøformål

Cementproduktion er den tungeste post i Troldtekts CO2-regnskab.

Derfor er det afgørende, at Aalborg Portland, som leverer al cementen til Troldtekts akustikplader, arbejder strategisk med at reducere miljøbelastningen.

Troldtekt and the environment

Størstedelen af Troldtekts CO2-udledning stammer fra produktionen af den cement, der sammen med vand og certificeret rødgran udgør råmaterialerne i Troldtekt træbeton. Derfor lægger Troldtekt stor vægt på, at cementleverandøren Aalborg Portland deler de miljømæssige værdier.

– For Troldtekt er det et bevidst, strategisk og afgørende valg at have en cementleverandør, som også arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen, siger Renate Blom, projektleder for udvikling, miljø og kvalitet i Troldtekt.

Miljøet er forankret i topledelsen

Fælles for Troldtekt og Aalborg Portland er, at den miljømæssige indsats er tydeligt forankret i topledelsen, og at de miljømæssige mål indgår i de forretningsmæssige mål.

– Hos Aalborg Portland er CO2-reduktion forankret i vores miljøledelsessystem og vores miljø- og energigruppe. Vi var tidligt ude med at indføre certificeret miljøledelse, og vi har en række miljø- og energicertificeringer, blandt andet ISO 14001, ISO 50001 og den europæiske EMAS-certificering, fortæller Preben Andreasen, miljø- og energichef hos Aalborg Portland.

Klare mål for energireduktion

Hvert år sætter Aalborg Portland klare mål for blandt andet CO2-reduktion og energieffektivisering. Et overordnet mål for indsatsen er desuden at sikre, at Aalborg Portlands kunder kan nå deres miljømål. Blandt andet ved at udvikle miljørigtige cement- og betonprodukter og forbedre betons livscyklus.

– I vores hvide cement anvender vi for eksempel afsvovlingsgips, som er et genbrugsmateriale, fremstillet i forbindelse med rensning af fabrikkens røggas for svovl. Vi genanvender vores egen afsvovlingsgips og får det også fra de lokale kraftværker. Dermed skal vi fragte mindre naturgips ind fra Canada. Desværre var der i 2015 mindre afsvovlingsgips tilgængeligt end tidligere, siger Preben Andreasen.

Træbeton tilbage i kredsløbet

Aalborg Portland inddrager også kunderne i miljøarbejdet, herunder Troldtekt.

– I 2015 indledte vi et samarbejde med Troldtekt om at tage byggematerialer retur. Vi håber fremover at kunne anvende træbeton fra nedbrudte bygninger som bæredygtigt brændsel og råvare i ny cement. Udfordringen er at få systematiseret indsamlingen fra byggepladser og genbrugsstationer, men det arbejde er i gang, siger Preben Andreasen.

Konkrete miljøresultater hos Aalborg Portland

  • Færdiggørelse af anlæg, som gør det muligt, at 60 pct. af energien til cementproduktionen kan komme fra alternativt brændsel.
  • Alternativt brændsel udgør nu 41 pct. af energien til produktion af grå cement.
  • Alternativt brændsel udgør nu 20 pct. af energien til produktion af hvid cement.