Miljøgodkendelse giver systematisk overblik

Som produktionsvirksomhed skal Troldtekt dokumentere, at vi overholder mange forskellige krav for at sikre, at miljøet ikke lider skade. Blandt andet i forhold til støj, luftforurening, håndtering af affald og spildevand.

Troldtekt CSR 2017

Hidtil er indrapporteringen af disse miljøforhold sket enkeltvist til de relevante myndigheder, men det ændrer sig, fordi vi med udvidelsen af vores produktion kommer op på et større årligt forbrug af cement. Det betyder, at Troldtekt fremover skal have en miljøgodkendelse, der tager højde for vores samlede miljøpåvirkning.

Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår, som vi skal overholde. Det gælder for eksempel opbevaring af råvarer, støjgrænser og kontrolprocedurer. Til gengæld skal disse miljøforhold ikke længere indrapporteres individuelt, hvilket giver et mere systematisk overblik.

Græs og kirsebær skaber et mylder af liv

En nyanlagt jordvold på Troldtekts område kommer til at genlyde af summen fra bier og pip fra fugle.

Græs og kirsebær skaber et mylder af liv

I forbindelse med udvidelsen af vores produktion skal en stor mængde overskudsjord deponeres og beplantes for at forhindre sand- og jordfygning. Beplantningen bliver nøje sammensat, så den skaber bedst mulige betingelser for dyreliv og biodiversitet i løbet af året. Og det bliver først og fremmest de mindste dyr og insekter, der kommer til at slå sig ned i de nye omgivelser.

– Jordvolden bliver tilsået med græsarter, der giver gode levebetingelser for både sommerfugle og bier. Beplantningen vil blomstre på forskellige tidspunkter, og der kommer til at være bær til fuglene om vinteren, for eksempel slåen og fuglekirsebær. Desuden kommer der til at være lidt fyr og gran til at bygge rede i, fortæller anlægsgartner Uffe Bjerg fra Lauge Bonde ApS, der skal stå for beplantningen.