På forkant med kloakseparering

I forbindelse med udvidelsen af produktionen i Troldhede har Troldtekt valgt at separere regnvand og spildevand på hele fabriksgrunden. Det var lidt af et detektivarbejde at kortlægge de gamle ledninger, men gevinsten er mindre belastning af det lokale rensningsanlæg og vandmiljøet.

Troldtekt, CSR report 2017

Når regndråberne falder tungt over hustagene i Troldhede, kommer kloaknettet og rensningsanlægget på overarbejde. Regnvandet flyder nemlig ned i de samme kloakledninger, som er forbundet til byens toiletter, afløb og køkkenvaske. Og på grund af stigende regnmængder har det eksisterende kloaknet svært ved at følge med. Det kan give overløb, hvor en uskøn blanding af regn og kloakvand løber ud i søer og vandløb.

Derfor er kommuner og forsyningsselskaber over hele landet i færd med at adskille regnvand og spildevand i separate rørledninger. Det betyder også, at virksomheder og private skal have separeret vandet på egen grund. Indtil videre er kloaksepareringen ikke nået til Troldhede, men i forbindelse med
udvidelsen af fabrikken har Troldtekt besluttet at gennemføre en frivillig separering af vandet på hele grunden.

– Med udvidelsen tilføjer vi over 30.000 kvadratmeter areal, hvor der bliver opsamlet regnvand. Hvis det skulle ledes ned i kloakken, ville det føre til et vældigt ressourcespild, som det lokale rensningsanlæg ville have svært ved at håndtere. Så vi tog en dialog med kommunen, om det ikke var fornuftigt at få gennemført separeringen med det samme, siger Poul Erik Pedersen, der er arkitekt på fabriksudvidelsen.

Troldtekt, CSR report 2017

På sporet af gamle rør
Kommunen og Ringkøbing-Skjern Forsyning var positive over for ideen, og det blev aftalt, at Ringkøbing-Skjern Forsyning anlægger et nyt regnvandsstik til Troldtekts grund. Dermed kan en række eksisterende regnvandsbassiner på grunden sløjfes, fordi vandet fremover vil blive ledt væk fra grunden og uden om rensningsanlægget til et nyt regnvandsbassin anlagt af forsyningen.

Separeringen bliver ikke kun gennemført for det nye areal, men også på de allerede bebyggede områder. Det viste sig dog, at det langt fra var nogen enkel opgave at danne sig et overblik over alle de eksisterende rørledninger og afløb.

– Fabrikken er knopskudt over mange år, så det var et stort arbejde at få kortlagt forbindelser i jorden. I dag er det lovpligtigt at registrere nye ledninger, men tidligere har man ikke registreret og kortlagt rør på samme måde. Derfor har det kostet en del tid og penge at få forberedt separeringen. Men til gengæld er der nu helt styr på registreringen, og forsyningen sparer mange ressourcer til vandrensning, siger Poul Erik Pedersen.

Mindre spildevand i vandløbene
Ringkøbing-Skjern Forsyning er også godt tilfreds med samarbejdet med Troldtekt og udsigten til at få mindre regnvand i renseanlægget. Det gavner nemlig både økonomien og gør det lettere for forsyningen at leve op til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

– Med separeringen koster det mindre at rense vandet, og der er mindre risiko for overløb ved voldsom regn. Spildevandet indeholder organisk stof og bakterier, så hvis det ender i naturen, så øges iltforbruget i vandløb og søer, samtidig med at vandkvaliteten forringes, siger projektleder Hans Schmidt fra Ringkøbing-Skjern Forsyning.