Troldtekt A/S støtter målene for en verden i balance

FN-landene har vedtaget 17 fælles mål, som skal sikre bæredygtig balance i klima og økonomi verden over. Troldtekt fokuserer især på to mål og har været med til at inspirere andre virksomheder.

Troldtekt A/S støtter FN’s verdensmål og har valgt at fokusere på de mål, hvor virksomheden gør størst forskel. I 2018 har det udmøntet sig i en ny og energieffektiv fabrikslinje samt et øget fokus på FSC®-certificeret træ

Vi skal afskaffe fattigdom, beskytte vores planet og sikre velstand for alle. Sådan lyder essensen af de 17 fælles verdensmål, som FN-landene vedtog i 2015. Ambitionen er, at målene er nået i 2030, og det kræver en massiv indsats fra både virksomheder og borgere.

Til hvert af de 17 verdensmål – eller Sustainable Development Goals, som de officielt hedder – hører en række delmål. I alt 169 for at være mere præcis. Og til hvert delmål er knyttet konkrete indikatorer, som skal vise, i hvilken grad målene er opfyldt.

Oplæg i netværksgruppe
I Troldtekt har vi indtil videre valgt at fokusere på to af de 17 mål – ’Ansvarligt forbrug og produktion’ og ’Livet på land’. Under hvert mål har vi øjnene særligt rettet mod fire delmål. Nedenfor kan du se mere om de mål, vi har valgt, samt læse begrundelsen for valget.

Fokus på to mål og fire delmål

Her kan du se, hvilke af FN’s verdensmål og delmål Troldtekt især arbejder for at understøtte: 

Troldtekt, CSR 2017

Verdensmål nummer 12: ’Ansvarligt forbrug og produktion’

  • Overordnet mål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
  • Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
  • Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.
  • Delmål 12.c: Rationalisere ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug (teksten er forkortet).

Verdensmål nummer 15: ’Livet på land’

  • Overordnet mål: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
  • Delmål 15.b: Mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

Adm. direktør Peer Leth fortæller, hvorfor og hvordan Troldtekt arbejder med FN’s verdensmål.

 

Troldtekt, CSR 2017

– Siden 2010 har vi været tilsluttet FN’s Global Compact, og derfor bakker vi naturligvis også op, når FN indfører 17 verdensmål. Vi kan se, at verdensmålene breder sig i samfundet og blandt vores samarbejdspartnere. Det gælder ikke mindst de offentlige bygherrer.

– Vi anerkender alle 17 mål, men som mellemstor produktionsvirksomhed kan og skal vi ikke forholde os til alle 17. Derfor har vi valgt at fokusere på de områder, hvor vi har kan gøre en forskel, og hvor vi samtidig kan arbejde i tråd med vores Cradle to Cradle-strategi. Vi kan ikke bekæmpe sult ved at producere akustikplader, men vi kan for eksempel bidrage til mere
bæredygtig produktion.

– Mål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion giver mening for os, fordi vi allerede arbejder for en mere bæredygtig produktion. Vi har i de senere år investeret store millionbeløb i at optimere vores produktion og gøre den mere energieffektiv. En ny tørreovn, et nyt bio-varmefyr og brug af 100 procent vindstrøm i produktionen er tre eksempler.

– Mål nummer 15 handler om livet på land, og her bidrager vi ved udelukkende at bruge fornybare råvarer, herunder FSC-certificeret træ fra ansvarlig skovdrift. – Når vi arbejder ud fra verdensmålene, handler det ikke kun om vores egen andedam. Vi forpligter os samtidig til at gå foran og påvirke vores samarbejdspartnere i positiv retning. Det gør vi blandt andet via vores Code of Conduct og ved at kommunikere og dokumentere vores arbejde åbent og ærligt.

– Jeg håber og tror, at flere virksomheder fremadrettet vil påvirke udviklingen i deres egen branche i en positiv retning. Vi gør det, fordi vi ser en god business case i at arbejde med bæredygtighed – det er vi helt ærlige omkring. Der skal være forretning i det, for ellers bliver det for svært at holde fokus i længden.

– De små og mellemstore virksomheder må ikke blive skræmt af de 17 mål og 169 delmål. Det handler om at komme i gang og acceptere, at fokus på et, to eller tre mål også giver mening.

– Vi er begyndt med de mål, der falder os mest naturligt, og så vil vi i 2018 gå et spadestik dybere for at se, hvordan vi kan forbedre os yderligere inden for de områder. Desuden vil vi vurdere, om verdensmål nummer 17, ’Partnerskab for handling’, også kan være relevant for os. I Troldtekt har vi en god tradition for at indgå partnerskaber inden for blandt andet miljø og affaldshåndtering.