Troldtekt, Astma, Allergy, Denmark

Troldtekt forsøger ikke blot som virksomhed at have positiv indvirkning på omgivelserne. Vores kerneprodukt bidrager ligeledes aktivt til et sundt indeklima.

Alle produkter er indeklimamærket i bedste kategorier efter den internationalt anerkendte mærkningsordning, Dansk Indeklima Mærkning. I forlængelse heraf støtter vi nu Astma Allergi Denmark med et erhvervsmedlemsskab. Astma og allergi rammer efterhånden knap hver tredje dansker, og vi mener, at problemet skal tackles med en bred indsats. Vi støtter derfor gerne op om Astma Allergi Danmarks arbejde med at sætte sygdommene på den politiske dagsorden.