Det sociale ansvar krydser grænserne

Med Sverige og Tyskland som nye hjemmemarkeder har det været naturligt for Troldtekt at udbrede CSR-aktiviteterne til de to lande. I praksis har vi valgt at støtte tiltag, som både gavner samfundet og er i tråd med vores egne forretningsmål.

Med Sverige og Tyskland som nye hjemmemarkeder har det været naturligt for Troldtekt at udbrede virksomhedens CSR-aktiviteter til de to lande

Hos Troldtekt har vi for alvor sat fart på den internationale vækst. Derfor har vi i 2018 udbredt vores CSR-tilgang, så vi også støtter ansvarlige tiltag på vores to nye hjemmemarkeder: Sverige og Tyskland.

– I Danmark er Troldtekt blevet et foregangseksempel, når det gælder mellemstore virksomheders arbejde med bæredygtighed. Vores mål er, at vi kommer til at indtage samme rolle i Sverige og Tyskland, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

– Vi vil gerne ind og påvirke udviklingen omkring cirkulær økonomi, fordi vi er faste i troen på, at den tilgang bliver et afgørende konkurrenceparameter for producenter i byggebranchen. Også i Sverige og Tyskland vinder Cradle to Cradle-konceptet stadig mere indpas, og derfor er det i begge lande oplagt for os at støtte organisationer, som arbejder for at udbrede konceptet, fortsætter han.

Transparens og dokumentation
De fleste af Troldtekts CSR-investeringer sker i produktionen i Troldhede. Her er den eksisterende fabrik moderniseret for over 100 millioner kroner siden 2015, og primo 2019 har vi fordoblet kapaciteten med en helt ny produktionslinje til 180 millioner kroner. De massive investeringer betyder, at vi nu producerer hver kvadratmeter Troldtekt med et markant mindre ressourceforbrug end for få år siden.

– Vores bæredygtige principper og brugen af lokale råvarer kommer også de internationale markeder til gavn. Vi lægger vægt på fuld transparens og grundig dokumentation for vores bidrag til bæredygtigt byggeri, siger Peer Leth.

Han tilføjer, at transporten af varer til nye markeder er en udfordring, som Troldtekt har fokus på:

– Transport tæller også med i det bæredygtige regnskab, og det er en af forklaringerne på, at vi især satser på nabolandene. I Sverige er vi startet mest massivt op i den sydvestlige del af landet, mens vi i Tyskland har haft særligt fokus på nord og midt. På den måde bygger vi vores eksport op region for region, så vi dels minimerer transporten, dels opnår en række logistiske fordele. 

Ansvarlige værdier betaler sig
Filosofien med på én gang at gavne samfund og forretning er kernen i Troldtekts CSR-arbejde – også uden for Danmark.

– Vi agerer ansvarligt, fordi ansvarlige værdier betaler sig. Måske ikke i morgen eller næste år, men på lang sigt. Derfor bakker vi økonomisk op om, at flere arkitekter ser fordelene ved at vælge Cradle to Cradle-certificerede produkter. Det er også derfor, vi støtter konkurrencer, som opfordrer arkitekt- og designstuderende til at tænke innovativt. Innovation er en vigtig værdi i Troldtekt, og de studerende er vores potentielle kunder i fremtiden, siger Peer Leth.

Med Sverige og Tyskland som nye hjemmemarkeder har det været naturligt for Troldtekt at udbrede virksomhedens CSR-aktiviteter til de to lande

Cradle to Cradle e.V. (Tyskland)

Den tyske ngo arbejder for at udbrede cirkulær økonomi og det bæredygtige Cradle to Cradle-koncept i hele Tyskland. Blandt de mange aktiviteter er en kongres, et akademi, et fagforum og en årlig ”aktionsuge” med en vifte af aktiviteter.

Cradle to Cradle e.V. har over 30 regionale grupper, mere end 700 aktive medlemmer og en partnerkreds af virksomheder, hvor Troldtekt kom med i 2018. Partnerne giver økonomisk støtte til ngo’ens arbejde med at udbrede Cradle to Cradle – et naturligt skridt for Troldtekt, da vi siden 2012 har arbejdet strategisk med Cradle to Cradle i vores forretning og produkt.

Med Sverige og Tyskland som nye hjemmemarkeder har det været naturligt for Troldtekt at udbrede virksomhedens CSR-aktiviteter til de to lande

Cradlenet (Sverige)

Også i Sverige arbejder stærke kræfter for at udbrede cirkulær økonomi.

Cradlenet tilbyder inspiration og videndeling på tværs af virksomheder, organisationer og mennesker. Ngo’en holder til i Stockholm og har desuden regionale afdelinger i Umeå, Malmø og Gøteborg.

Som medlem af organisationen støtter Troldtekt Cradlenets arbejde. Det er helt i tråd med vores strategi, at budskaberne om cirkulær økonomi når ud til flest muligt i Sverige, som er et af vores nye hjemmemarkeder.

Med Sverige og Tyskland som nye hjemmemarkeder har det været naturligt for Troldtekt at udbrede virksomhedens CSR-aktiviteter til de to lande

SCHULBAU-konkurrence (Tyskland)

Ved den store SCHULBAU-messe i Hamborg var Troldtekt i januar 2018 hovedsponsor på en konkurrence for arkitektstuderende. Her dystede blandede hold fra flere universiteter i Hamborg med det formål at planlægge et konkret skoleprojekt.

Med sponsoratet gav vi morgendagens arkitekter mulighed for at prøve kræfter med et rigtigt skolebyggeri.

Med Sverige og Tyskland som nye hjemmemarkeder har det været naturligt for Troldtekt at udbrede virksomhedens CSR-aktiviteter til de to lande

Troldtekt® Award (alle markeder)

For femte gang inviterede Troldtekt i 2018 design- og arkitekturstuderende fra hele verden til at deltage i Troldtekt Award. Formålet med konkurrencen er at få talenternes forslag til nye måder at anvende vores akustikplader på. To anerkendte arkitekter vurderede de indkomne idéer – og der var 5.000 euro til vinderprojektet.

Innovation er en af Troldtekts grundværdier, og derfor vil vi også gerne understøtte innovation blandt talenter. Samtidig giver konkurrencen gode muligheder for, at kommer i dialog med fremtidens arkitekter på nye markeder.