Infomøder og huskøb plejer det gode naboskab

Udvidelsen af Troldtekts produktion har betydning for hele lokalsamfundet i Troldhede. Derfor informerer Troldtekt løbende interesserede borgere og har desuden givet købsgaranti til ejerne af de berørte naboejendomme.

Foto:
Fabrikschef Orla Jepsen lægger stor vægt på at bevare et godt forhold til Troldtekts naboer.

Troldtekt, CSR report 2017

En god snak og en fair behandling er et solidt fundament for godt naboskab. Det gælder også for Troldtekt og de naboer, der bor og arbejder i Troldhede, hvor Troldtekt bliver produceret. I en tid, hvor Troldtekt bygger til og udvider produktionen, er det ekstra vigtigt at bevare dialogen med lokalsamfundet, så støj og tung trafik ikke slår skår i naboskabet.

Dialogen er blandt andet foregået på et af de borgermøder, der med jævne mellemrum afholdes i Troldhede Hallen. Her har fabrikschef Orla Jepsen holdt oplæg for omkring 100 fremmødte og besvaret spørgsmål om udvidelsen.

– Naboerne i Troldhede er nysgerrige på udvidelsen af vores produktion. Det gælder på det praktiske plan i forhold til for eksempel lastbiltrafikken til og fra fabrikken. Men det gælder også i forhold til det ekstra liv, som det giver med ekstra arbejdspladser, stigende huspriser og mere handel i lokale butikker. Generelt synes de fleste, at det er dejligt med udvikling, siger Orla Jepsen, fabrikschef hos Troldtekt.

Købsgaranti på markedsvilkår
Ud over oplægget på borgermødet har Troldtekt inviteret fabrikkens nærmeste naboer på besøg, så de med egne øjne kunne følge med i udvidelsen. Der har også være en tæt kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune, især i forhold til planer om at udvide en viadukt under jernbanen. Viadukten fører ind til Troldtekts område, så tung trafik kan føres uden om byens hovedgade, og Troldtekt løfter en del af udgifterne til udvidelsen.

Til de seks allernærmeste naboer på Østergade, hvis grunde ligger op ad fabrikken, har Troldtekt et helt særligt tilbud. Disse naboer har fået en købsgaranti fra Troldtekt, som har tilbudt at overtage husene til markedspris inden for tre år.

– Alle seks naboer har været interesserede i at sælge. Vi har fået en uvildig ejendomsmægler til at foretage en vurdering, så grundejerne kan være sikre på at få en fair pris. På den måde risikerer beboerne ikke at stå med et hus, der kan være svært at sælge til tredjepart. Vi kan så omvendt bruge området til opbevaring og yderligere udvidelser, hvis behovet opstår, siger Orla Jepsen.