Høreforeningen

Troldtekt supports the Danish Hard of Hearing Association

800.000 danskere har problemer med hørelsen, og for dem er god akustik særlig vigtig. Derfor har Troldtekt indgået et samarbejde med Høreforeningen. I 2010 er Troldtekt trådt til som sponsor for Høreforeningen. Hverdagen for hørehæmmede bliver nemlig i særlig grad lettet af et behageligt lydmiljø. På den måde har Høreforeningen og Troldtekt en fælles interesse i, at aktører i alle led af byggeprocessen hører budskabet om, at akustik er et væsentligt aspekt af god arkitektur. Og ved at hjælpe Høreforeningen med det, som er vores spidskompetence, sikrer vi mest mulig CSR for pengene.

Mindre træt med Troldtekt
Sanne Lauridsen er formand for Høreforeningen Århus Lokalafdeling og hørehandicappet.
– Jeg oplever, at arkitekter typisk tænker mere på udseende end lydkomfort – især i butikscentre og sportshaller. Der bliver jeg ofte træt i hovedet af at koncentrere mig om samtalen og må gå, fordi lyden kører rundt, fortæller Sanne Lauridsen og tilføjer:
– Når rummet har akustikplader, bruger jeg meget mindre energi på at forstå, hvad folk siger. De behøver ikke at gentage så meget, og jeg bliver ikke nær så træt.

Film for hørehæmmede
Som et led i samarbejdet med Høreforeningen har Troldtekt i 2010 blandt andet sponsoreret den eksterne akustiker, Jan Voetmann, som foredragsholder på landskurset for forældre til hørehæmmede børn. Vores akustikfilm, der giver en lynintroduktion til de vigtigste begreber inden for akustik, har vi på opfording fra Høreforeningen tekstet for hørehæmmende. Senest har vi også lavet en tekstet for-hørehæmmede-version af en families før/efter-historie.

Se Høreforeningens profilfilm her.

Introduktion til akustik - tekstet for hørehæmmede