Case: HUSET skaber rum til fællesskab og tryghed

I Herning tilbyder den selvstændige forening HUSET et fristed for socialt udsatte. Foreningen drømmer om, at et nyindrettet multirum vil skabe bedre rammer for fællesskabet og gøre det lettere at få folk til at tage det første, svære skridt ind over dørtærsklen.Foto:
Henrik Hedelund, daglig leder af HUSET, glæder sig over udsmykningen af væggen med printede Troldtekt plader.

Troldtekt, CSR 2016 - Samfund

Når du træder ind ad døren hos HUSET i Herning, er der ingen, der spørger, hvorfor du kommer. Uanset om du føler dig ensom, tumler med alkoholafhængighed eller er havnet i økonomiske problemer, så er du velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe, et måltid mad eller bare en snak om løst og fast. Fællesnævneren er rummeligt socialt samvær, som kan være et pusterum fra hverdagens udfordringer.
HUSET drives af en uafhængig forening, uden religiøse eller politiske bånd. Ud over de daglige tilbud om mad og kaffe arrangerer foreningen også udflugter, foredrag og andre tilbud til socialt udsatte, pårørende og generelt interesserede. Uafhængigheden er både en styrke og en svaghed, forklarer daglig leder Henrik Hedelund:
– Vi skal ikke spørge nogen om lov, når vi vil planlægge aktiviteter for vores brugere. Men det gør os også sårbare at stå alene, især økonomisk. Vi vil gerne holde vores deltagerbetalinger lave, for hvis de er for høje, er det ofte dem med størst behov, der bliver sorteret fra. Derfor er vi meget afhængige af støtte fra fonde og virksomheder.

Et rum til mange formål
HUSETs lokaler i Bryggersgade i Herning er omdrejningspunkt for hovedparten af aktiviteterne.  Ejendommen inkluderer en gårdhave og en bygning med træ-, glas- og cykelværksted. Hverken glasværkstedet eller træværkstedet blev benyttet ret tit, så foreningen besluttede at omdanne det store træværksted til et multirum, der kan bruges til flere forskellige formål.
– Vi vil gerne skabe et rum med mobil indretning. I dagtimerne skal lokalet være indrettet som café med mulighed for at spille pool og dart.

Når det nye multirum er færdigindrettet, kan det bruges til alt fra spil til sang.
Troldtekt, CSR 2016 - Samfund

Et venskabeligt spil kan ofte hjælpe til at få problemer lidt på afstand. Om aftenen skal der være mulighed for at bruge rummet til sang og foredrag. Særligt aftener, hvor vi synger fra Højskolesangbogen og hører lidt om sangene, har været meget efterspurgt, fortæller Henrik Hedelund.

Arrangementer hjælper folk ind ad døren
Foreningen har allerede adskillige arrangementer planlagt, til når multirummet står færdigt i foråret 2017. Og de er bestemt ikke kun for de daglige brugere. Tværtimod vil HUSET gerne trække så mange gæster til udefra som muligt. Dels fordi det er en god mulighed for at nedbryde tabuer og fordomme om sociale væresteder, dels fordi arrangementerne kan hjælpe fremtidige brugere til at tage det første, svære skridt ind ad døren.
– Det kan være rigtigt svært at komme ind over dørtærsklen første gang. Mange, især ensomme, er nervøse for at udstille deres egen sårbarhed. Her kan man bruge sangaftenen som en ’undskyldning’ for at komme indenfor og se os lidt an. Mange tror, at vores brugere er ’manden på bænken’. Men det er kun 1 procent, der falder i den kategori. De resterende 99 procent er naboen og familiefaren, direktøren eller teenagedatteren, siger Henrik Hedelund.

Støttet med arbejdskraft og materialer
En række virksomheder, fonde og organisationer har bidraget til at gøre HUSETs drøm om et multirum til virkelighed. Troldtekt har doneret et akustikloft, så akustikken bliver perfekt til både caféstemning, sang og foredrag. Elever fra den lokale tekniske skole giver en hånd med montage i multirummet.

Det gamle træværksted, som nu er forvandlet til multirum.
Troldtekt, CSR 2016 - Samfund