Kælkebakke og seniorklub

Vi bygger og bygger

- også en ny kælkebakke til byen. Og i Faster Seniorklub glæder de sig over et nyt akustikloft sponsoreret af Troldtekt.

Troldtekt, CSR report 2017

Hos Troldtekt udvider vi i løbet af 2018 vores produktion i Troldhede med cirka 11.000 kvadratmeter. Jord er fjernet, sandpuden til vores nye bygninger er lagt, og entreprenøren er i fuld sving. Efter planen starter den nye produktionslinje op i januar 2019.

Borgerforeningen i Troldhede forespurgte undervejs i gravearbejdet, om vores jord kunne bruges til en kælkebakke på den gamle idrætsbane. Det kunne den naturligvis, og Troldtekt betalte derfor for at få 1.600 kubikmeter jord kørt i stilling, så alle i byen fremover kan få vind i håret og fart på kælken, når sneen falder i Troldhede.

Glæde over sponsorat i Faster Seniorklub

Faster Seniorklub har fået et nyt Troldtekt akustikloft, som Troldtekt har sponsoreret. Den forbedrede akustik er med til sikre en kort efterklangstid og gøre det lettere at forstå, hvad der bliver sagt. Det nye akustikloft har vakt glæde i seniorklubben.

– Vi siger rigtig mange tak for det sponsorerede loft. Vi har nu en meget bedre lyd i vores lokaler, og det er vi meget taknemmelige for, skriver Helga Hansen i en takkemail på vegne af Faster Seniorklub ved
Skjern. I Troldtekt yder vi løbende økonomisk støtte i form af sponsorater til foreninger og  organisationer, hvor god akustik og et sundt indeklima kan gøre en forskel for medlemmerne. Blandt  andet støtter vi Høreforeningen, Astma- og Allergiforbundet samt Dansk Akustisk Selskab.