Støtte til et lokalt sted at handle

Takket være handlekraftige borgere har Troldhede fået en moderne købmandsbutik og tankstation. Troldtekt har bidraget økonomisk til etableringen af den nye butik, og vi handler så vidt muligt lokalt.
Troldtekts CSR-aktiviteter omfatter støtte til et lokalt sted at handle

En købmandsbutik kan have stor betydning for små landsbysamfund. Den bliver borgernes uformelle mødested. Stedet, hvor man kan hente medicin og pakkepost. Og en mulighed for et lokalt fritidsjob til byens unge mennesker. En god, lokal købmand står højt på ønskelisten i mange danske landsbyer, og Troldhede er ingen undtagelse.

Derfor har der været stor borgeropbakning til at etablere en moderne købmandsbutik, som kunne afløse den tidligere købmand. Den gamle butiksbygning er blevet revet ned, og 1. september 2018 åbnede ’Min Købmand’ i en nyopført butiksbygning i Troldhede. Ved butikken ligger der også et benzinanlæg.

– Her og nu betyder det meget for borgerne, at de har et sted at handle, og ved at bygge et moderne butiks­anlæg har vi sikret byen en løsning, der holder i rigtig mange år. Børnefamilier og folk, der pendler, behøver ikke at handle, når de er væk fra byen, for i den nye butik er der plads til et bredt udvalg af dagligvarer. Det er også en stor gevinst for ældre borgere, der ikke kan tage bussen til omkringliggende byer, forklarer Mathias Bjerg Kristensen, købmand i Min Købmand Troldhede. 

Naturligt at bidrage
Den nye købmandsbutik er delvis finansieret ved borgernes anpartstegning. Troldtekt har også købt anparter i butikken for at sikre et økonomisk fundament til etableringen af den nye butik. Desuden har vi sponsoreret akustiklofter til hele butikken, og vi handler dagligvarer lokalt i det omfang, der er mulighed for det.

– Uden den lokale opbakning havde det ikke kunnet lade sig gøre at etablere en butik i Troldhede. Det har været alfa og omega, at hele lokalområdet – borgere og virksomheder – har stået sammen om projektet, for det kræver en masse vilje og engagement at drive købmand i en mindre landsby. Tingene kommer ikke af sig selv herude. Hvis ikke folk vil bruge muligheden for at handle lokalt, nytter det ikke noget, siger Mathias Bjerg Kristensen.

Troldtekt har produceret træbeton i Troldhede siden 1935, og efter de seneste års vækst og udvidelser fylder vores fabrik endnu mere i byen. Flere af vores medarbejdere bor i byen, og vi lægger vægt på at engagere os i lokale initiativer.