LEED & BREEAM-NL belønner Cradle to Cradle

25:e mar. 2015

I de nyeste versioner af den amerikanske certificeringsordning LEED og den hollandske udgave af ordningen BREEAM bidrager det med credits og point, når Cradle to Cradle-certificerede produkter indgår i byggeriet.

En Cradle to Cradle-certificering kan opnås for produkter, der i en grundig undersøgelse lever op til kravene på fem områder. Produktet skal blandt andet være bæredygtigt produceret og så sundt, at det kan indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb.

Troldtekt, Google HQ

Det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle har i de seneste år oplevet et boom verden over. Det grundlæggende princip i konceptet er, at alle produkter skal kunne indgå som ressource i et biologisk eller teknisk kredsløb.

Cradle to Cradle er en produktcertificering, som i Danmark endnu ikke bidrager med ekstra point til den førende frivillige bygningscertificering, DGNB Denmark. Internationalt er konceptet dog begyndt at finde vej ind i certificeringsordningerne.

Bidrager til LEED og BREEAM-NL

Det gælder blandt andet i den amerikanske LEED, som i sin nyeste version 4 belønner brugen af Cradle to Cradle-produkter.

Cradle to Cradle tildeler et produkt scoren basic, bronze, sølv, guld, eller platin inden for fem parametre. Det er resultatet i parameteret Material health, der afgør, om et byggemateriale kan bidrage til de såkaldte credits i LEED. Og det er via credits, at et byggeri opnår de point, der munder ud i en LEED-certificering.

Også den hollandsk tilpassede version af britiske BREEAM giver nu point for brugen af Cradle to Cradle-materialer.

FAKTA: Troldtekt og certificeringerne

Troldtekt er Cradle to Cradle-certificeret og kan ad den vej bidrage til LEED og BREEAM-NL. I forvejen bidrager Troldtekt med point til både DGNB, LEED og BREEAM inden for:

  • Totaløkonomi
  • Akustisk indeklima
  • Afgasninger til atmosfærisk indeklima og toksicitet
  • Psykisk indeklima – bygningsintegreret kunst
  • Materialer

>> Læs mere om Troldtekts bidrag.