Analyse: Bæredygtige tiltag er milliarder værd

3:e dec. 2015

Når ressourcer udnyttes effektivt og genavendes uden at tabe værdi, er der tale om cirkulær økonomi. En ny analyse viser, at fem danske sektorer ved at ”tænke ind i cirklen” kan skabe op til 13.000 nye job og samtidig reducere Danmarks CO2-aftryk.

I byggeindustrien er smart produktion, materialegenbrug og deling af kvadratmeterne tre veje til merværdi for op mod 9 mia. kr. Sådan lyder vurderingen i analysen fra Ellen MacArthur Foundation og McKinsey & Co.

Troldtekt Ellen Mac Arthur report

Der venter både guld og grønnere skove forude, hvis Danmark forløser det økonomiske potentiale i at arbejde bæredygtigt.

Det viser den nye analyse Potential for Denmark as a Circular Economy, som Ellen MacArthur Foundation har udarbejdet i samarbejde med blandt andre McKinsey & Co. Konklusionerne blev fremlagt på en konference om Danmarks potentiale som cirkulær økonomi. Konferencen fandt sted 25. november i Industriens Hus.

Analysen har undersøgt fem industrier, som tilsammen udgør en fjerdedel af Danmarks økonomi. På tværs af de fem industrier præsenterer analysen 10 konkrete muligheder for at styrke økonomi og klima.

Udbyttet ved at udnytte mulighederne vil i 2035 være:

  • en stigning i Danmarks BNP på 0,8-1,4 pct.
  • 7.000-13.000 nye job
  • 3-7 pct. reduktion i Danmarks CO2-aftryk
  • 5-50 pct. reduktion i forbruget af nye ressourcer for udvalgte materialer
  • en stigning i nettoeksporten på 3-6 pct.

Byggeindustrien og bygninger: Tre muligheder

Alene i sektoren ’byggeindustrien og bygninger’ vil værdien anslået være 6,5-9,0 mia. kr. Her kan du læse om de tre muligheder, som analysen peger på.

1. Industrialiseret produktion og 3D-print af bygningsmoduler

Modulbyggeri og bedre koordinering mellem interessenter kan reducere mængden af byggeaffald og sætte turbo på byggeprocessen. Det viser blandt andet et eksempel fra Kina, hvor et hotel med 30 etager blev bygget på godt seks måneder. Heraf gik kun 15 dage med at samle de præfabrikerede etager på byggepladsen.

3D-print er et højteknologisk middel til at udnytte materialer mere effektivt. Analysen vurderer, at cirka 25 procent af alle bygningskomponenter kan være 3D-printede i 2035. Det kræver dog, at teknologien udvikler sig yderligere, og at byggeriets parter er klar til at adoptere de nye muligheder.

Anslået nettoværdi i 2035: 3,4-4,5 mia. kr.

2. Genbrug og højværdi-genanvendelse af komponenter og materialer

Den danske byggeindustri er langt fremme med genbrug af stål og andre metaller. Men værdikæden kan blive bedre til at genbruge komponenter som for eksempel vægge, gulve, lofter og mursten. Analysen nævner blandt andet det danske Upcycle House, hvor brugen af genanvendelige materialer har været med til at skære 86 pct. af husets samlede CO2-udledning sammenlignet med et normalt hus.

Også metoder til at genanvende affald – enten i det biologiske eller det tekniske kredsløb – har stort potentiale. Her er det dog afgørende, at der er fuldt overblik over indholdsstofferne, så kun produkter, der ikke skader mennesker og miljø, genanvendes.

Under genbrug nævnes også helt nye forretningsmodeller, hvor bygherren ikke nødvendigvis ejer alle materialer og systemer, men køber ”brugsretten” for en periode.

Anslået nettoværdi i 2035: 0,8-1,1 mia. kr.

3. Deling og multi-brug af bygninger

60-65 pct. af de europæiske kontorbyggerier er underudnyttede, og også mange hjem har flere kvadratmeter end nødvendigt. Hvis flere deler kvadratmeterne, vil behovet for nybyggeri blive mindre. Det samme gælder, hvis samme bygning kan anvendes til flere formål.

Et eksempel på god udnyttelse af kvadratmeterne er konceptet Airbnb, hvor private udlejer deres hjem til for eksempel turister, mens de selv er væk fra hjemmet. Det reducerer behovet for nye hotelværelser.

Anslået nettoværdi i 2035: 2,3-3,4 mia. kr. 

Læs hele analysen Potential for Denmarks as a Circular Economy
Læs om Troldtekts nye retursystem

FAKTA: Om Ellen MacArthur Foundation

  • Ellen MacArthur Foundation er en britisk fond, der blev stiftet i 2009 og officielt lanceret i 2010.
  • Fondens formål er at fremme cirkulær økonomi gennem viden, uddannelse, innovation og kommunikation.
  • Fonden er stiftet af den tidligere britiske sportssejler Dame Ellen Patricia MacArthur i samarbejde med virksomhederne B&Q, BT, Cisco, National Grid og Renault. 

Læs mere om Ellen MacArthur Foundation