Bæredygtigt byggeri på et positivt fundament

17:e okt. 2017

Målet med Built Positive er at forbedre værdien af materialer, der anvendes i byggeriet og i den cirkulære økonomi. Initiativet udbredes blandt andet på en række workshops i USA og Europa – herunder den 2. november 2017 på Building Green i Forum, hvor Troldtekt er med i panelet.

Lewis Perkins, formand for Cradle to Cradle Products Innovation Institute, forklarer her baggrunden for Built Positive.

Troldtekt, Built Positive

Initiativet Built Positive er 2. november 2017 i fokus på workshoppen ’Together we built What is next’ under Building Green i Forum. Her er Troldtekt med i ekspertpanelet sammen med blandt andre arkitekt Kasper Guldager Jensen (3XN/GXN) og Coert Zachariasse (Delta Development).

Læs også: Træd ind i cirklen på Building Green 
   
Built Positive blev lanceret af Cradle to Cradle Products Innovation Institute i november 2016. Her svarer instituttets formand, Lewis Perkins, på spørgsmål om initiativet. 

Hvad er formålet med Built Positive?

Hovedformålet er at samle centrale medlemmer af byggebranchen som bygherrer, arkitekter, designere, producenter og leverandører. Målet er at skabe positive forandringer i hele sektoren ved at ændre den måde, hvorpå vi sammentænker materialevalg brug og genanvendelse af disse materialer.

Ideelt set vil dette skifte fremskynde væksten i den cirkulære økonomi ved at udbrede en industriel overgang til produktion og brug af sikrere og sundere produkter, der kan forblive i en vedvarende cyklus fra en bygning til en anden. Hermed kan vi reducere afhængigheden af og forbruget af nye ressourcer samt begrænse – og måske endda eliminere – produktionen af affald, samtidig med at vi forbedrer sundheden for både mennesker og miljø undervejs i processen.

Hvorfor er der et behov for dette initiativ?

Det byggede miljø berører os alle hver eneste dag, uanset om vi er hjemme, på arbejde, i skole eller i transit. Det gør det til en af de mest indflydelsesrige faktorer, som vi kollektivt udsættes for.

Byggebranchen har været – og er fortsat – førende inden for innovation og implementering af produkter og teknologier til forbedring af energieffektivitet, vandforbrug og affaldshåndtering. Byggebranchen var Cradle to Cradles første "hjem", og i dag er 70 procent af alle de mere end 15.000 Cradle to Cradle-certificerede produkter forbundet med byggeriet.

Men når det kommer til byggematerialer, har vi stadig meget arbejde at gøre. Built Positive søger at udnytte det fundament, der allerede er blevet lagt af bygningsindustrien, ved at bringe ejere og udviklere, designere, producenter, leverandører, tænkere og ledere sammen for at accelerere endnu større fremskridt mod en komplet cirkulær økonomi.

Hvordan er initiativet blevet modtaget i USA og Europa?

Hidtil har initiativet modtaget en overvældende positiv reaktion. Mere end 4.000 fagfolk fra det bæredygtige byggeri har sluttet sig til bevægelsen som en del af deres engagement for at forbedre bæredygtigheden og kredsløbet af de materialer, produkter og strukturer, de designer og skaber.

Hvorfor skal europæiske fagfolk deltage i bevægelsen?

Europa har længe været førende inden for bæredygtighedsdesign, og europæiske designere har historisk taget teten i forhold til at tilføje nye koncepter, innovationer og teknologi til cirkulært design.

Initiativer som Built Positive skaber en mulighed for deltagere fra hele branchen til at arbejde sammen om at definere kritiske indflydelsesområder for deres industri. Desuden er det et forum for samarbejde og hjælp til at implementere løsninger med fokus på udvikling og brug af sikrere og sundere materialer. 

Fakta: 6 fokusområder for Built Positive

  • Cirkulært design
  • Materialesundhed
  • Design til demontering, genbrug og genopretning
  • Samarbejde og integration i værdikæden
  • Kvalificering og kvantificering af værdi
  • Politikker og standarder