Ny forening vil udbrede AktivHuse

25:e mar. 2015

Den internationalt anerkendte Active House Alliance har fået en dansk aflægger i form af AktivHus Danmark. Foreningen vil udbrede bæredygtighed i små og mellemstore byggerier.

Udgangspunktet er et designværktøj, som sætter fokus på bygningens bløde værdier og gør det nemt at træffe bæredygtige beslutninger, forklarer projektleder hos AART architects, Martin Gertsen. Tegnestuen er blandt stifterne af den nye forening.

Troldtekt active house alliance

Målet: At etablere en ambitiøs platform for vurdering af bæredygtigt byggeri ved små og mellemstore nybyggerier eller renovering. Midlet: Foreningen AktivHus Danmark. Den danske alliance er en del af det internationale netværk Active House Alliance, som nu får en officiel spiller på det danske marked for designværktøjer til bæredygtigt byggeri. Flere danske virksomheder har allerede skrevet sig på medlemslisten, blandt andre VELUX Danmark, Saint Gobain Nordic, Teknologisk Institut, Kuben Management og AART Architects, der alle har været med til at lancere den danske forening og tilpasse specifikationerne til danske forhold.

– Vi har et fælles ønske om, at der bliver bygget flere bæredygtige huse, men vi synes, at der har manglet en enkel og let tilgængelig løsning, som uden væsentlige omkostninger kan dokumentere og kommunikere værdien af bæredygtigt byggeri. AktivHus-systemet, er et værktøj, som vi mener kan bidrage til et mere markedsdrevet fokus på at fremme komfort, miljø og energibesparende løsninger, forklarer Martin Gertsen, der er projektleder hos AART architects.

Udvikling gennem dialog

AktivHus-specifikationerne skal tænkes ind i designfasen og bruges til at vurdere byggerier ud fra ni væsentlige parametre under de tre hovedkategorier energi, miljø og komfort. Specifikationerne måles på krav, der læner sig op ad gældende reglementer. Værktøjet er ikke alene gavnligt på tegnestuen, men også effektiv i kommunikationen med bygherren.

– Man får en meget pædagogisk fremstilling af, hvordan byggeriet performer, fordi man nemt kan oversætte en tung, teknisk rapport fra ingeniørerne til en konklusion, som er til at forstå for bygherren. Samtidig kan man se, hvilke parametre der kan skrues på for at tilgodese bæredygtigheden. Det kan for eksempel være ændring af placeringen af vinduer og opluk, som påvirker indeklimaet og dagslyset i rummet positivt, forklarer Martin Gertsen.

– Det gør mulighederne for at træffe bæredygtige valg langt mere forståelige. Derfor tror jeg også på, at AktivHus Danmark kan være med til at fremme byggeriets bløde værdier, fortsætter han.

Nødvendige fravalg

Modsat DGNB-certificeringen, som primært er målrettet større byggeprojekter, indgår totaløkonomi ikke som et parameter, når byggeriet vurderes i AktivHus Danmarks værktøj. Systemet skal da heller ikke ses som en konkurrerende certificering, men som et supplement til eksisterende ordninger og et mindre omfattende værktøj, der retter sig mod enfamiliehuse, kontorbygninger eller mindre boligkomplekser.

– Hensigten har været at udvikle et lettilgængeligt værktøj, fordi det skal være økonomisk overskueligt at implementere for bygherren. Hvis vi på sigt ser behov for at inddrage totaløkonomi som en kategori, tilpasser vi naturligvis værktøjet, forklarer Martin Gertsen.

– Som udgangspunkt stiller vi heller ikke krav om en tredjepartsvurdering. Man kan dog vælge at få byggeriet vurderet, hvilket naturligvis højner troværdigheden. Derfor er det også lidt en on going diskussion, om det skal gøres obligatorisk for at fremme hele ordningens troværdighed. Det vigtigste er dog, at vi finder en balance, som sikrer, at AktivHus Danmark er enkel, let tilgængelig og økonomisk opnåelig, påpeger Martin Gertsen.

FAKTA: AktivHus Danmark

  • Flere byggerier i Danmark er allerede opført efter AktivHus-principperne. Det samme gælder byggeprojekter i Norge, Canada og Rusland samt Italien, Frankrig og Østrig.
  • Med henblik på at udbrede værktøjet ønsker AktivHus Danmark at tiltrække medlemmer på tværs af byggebranchen. Det kan være arkitekter, ingeniører, entreprenører, konstruktører, typehusfirmaer, håndværkere, bygherrer og byggematerialeproducenter.
  • Et medlemskab giver mulighed for at deltage i foreningens kurser og aktiviteter samt at blive akkrediteret til at anvende de designværktøjer, AktivHus Danmark stiller til rådighed.
  • AktivHus Danmark er en nonprofit-forening med sekretariat hos Dansk Byggeri.