BIM-instrumenter og besparelser

25:e sep. 2014
Troldtekt Mette Mikkelsen

Som VDC-koordinator i NCC Construction er arkitekt Mette Mikkelsen dirigenten, der får BIM-instrumenterne til at spille i takt under totalentrepriser.

Hun nævner muligheden for at fange potentielt dyre fejl, før de sker på byggepladsen, og beregne output af bæredygtige tiltag som to af fordelene ved BIM. Desuden ser hun et stort potentiale i, at driftsherrer kommer tidligt på banen, så de kan udnytte den digitale models guldgrube af information.

Mette Mikkelsen er arkitekt og har siden 2012 været ansat som VDC-koordinator i entreprenørvirksomheden NCC Construction. Hun har desuden gennemgået VDC Certificate Program ved Stanford University.

VDC står for Virtual Design and Construction og handler om BIM plus alt det, der ligger rundt om BIM: It-platformen, kalkulationsprocessen og samspillet mellem alle aktører i byggefasen.

– Min opgave er at få BIM til at spille en rolle fra start til slut i vores projekter. Jeg er bindeleddet mellem BIM og projektering, produktion, leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Især i totalentrepriser kan vi tage IKT-ledelsen og sikre koordinerede projekter fra start til slut, hvor alle parter får udbytte af BIM, siger Mette Mikkelsen.

– Brugt rigtigt kan modellen visualisere, beregne og løse de udfordringer, som opstår på en byggeplads. Går alle rør for eksempel igennem de huller, de skal? Passer leverandørens tilbud med de mængder, vi selv trækker ud? Når rådgivere bruger BIM, kan vi blandt andet udføre kollisionskontroller for at sikre, at projektet kan bygges i praksis, vi kan binde modellen op på tidsplanerne for at planlægge vores produktion (4D) samt trække mængder ud til vores kalkulation (5D) og andre beregninger. Dette kræver dog, at alle modeller er tjekket for diverse visuelle ”cowboytricks” så som dubletter, mærkelige overlap og 2D- nødløsninger.

Mange penge at spare

For en entreprenør – og for byggeprojektet som helhed – er det økonomisk sund fornuft at arbejde med BIM, mener Mette Mikkelsen:

– Der er mange penge at spare ved at finde og rette en fejl i en model, frem for at tre håndværkere opdager den ude på byggepladsen. På pladsen skal fejlen ikke bare udbedres – den giver også forskydninger i tidsplanen, som kan få indflydelse på det samlede projekt.

Hun tilføjer, at NCC’s projekter ofte løber over flere år. Derfor er det først nu og i de kommende år, at virksomheden virkelig høster frugterne af, at bruge BIM gennem et helt projektforløb. Her er de 400 lejligheder i Havneholmen på Aarhus Ø (det bynære havneareal) et eksempel.

Driftsherre kan få præcist overblik

Især i det offentlige byggeri oplever Mette Mikkelsen, at bygherrerne – tvunget af IKT-bekendtgørelsen fra 2013 – har adopteret BIM. Men også driftsherrerne skal med på vognen, siger hun:

– Drift og vedligehold er et af de steder, hvor BIM kan gøre størst forskel. Modellen kan følge byggeriet i resten af dets livscyklus, så driftsherren har et præcist overblik over de enkelte bygningsdele. Hvor længe holder de? Hvor ofte skal de rengøres? Hvornår er de senest vedligeholdt?

– Det kræver dog, at driftsherren er med til at definere, hvilke beskrivelser og egenskabsdata der skal ind i modellen, samt at driftssystemet kan håndtere information fra BIM. I offentligt byggeri er det en selvfølge, at driften er en del af tilbuddet, men i private byggerier er det sværere, fordi bygherre måske skal sælge byggeriet eller først hyrer en ekstern driftsherre, når det er opført.

Ingen bæredygtige krumspring

Også i relation til den bæredygtige bølge kan BIM spille en rolle – og gør det allerede hos NCC.

– Vi arbejder for eksempel med DGNB-certificering og forsøger at integrere de bæredygtige tiltag i vores digitale modeller. Vi tilføjer ekstra information i modellen, så vi kan trække målrettede mængder ud og derved vurdere, om vi når i mål med certificeringen. På den måde går vi ikke ud ad en vej, hvor vi senere skal lave alle mulige krumspring for at komme i mål med certificeringen, men har bæredygtigheden med allerede i designprocessen, forklarer hun.

BIM byder altså på uvurderlige fordele fra første streg på tegnebrættet, og så længe en bygning lever. Men der ligger stadig et stort arbejde forude, inden teknologien bliver brugt helt optimalt, vurderer Mette Mikkelsen:

– På flere områder er BIM i Danmark bagud i forhold til andre lande. For eksempel når det gælder entydige standarder for beskrivelser af bygningsdele. Her ser man i England, at regeringen har taget ansvar for at sætte beskrivelserne i system.

FAKTA OM METTE MIKKELSEN

  • Uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus i 2007
  • Gennemgået VDC Certificate Program ved Stanford University i 2013-2014
  • Uddannet IKT Koordinator og Leder ved Byggecentrum i 2014
  • Medlem af bestyrelsen i BIM Aarhus siden 2013
  • VDC-koordinator i NCC siden 2012