Et skridt nærmere den bæredygtige børnehave

Hvordan kan cirkulær økonomi bidrage til at gøre børneinstitutioner fri for farlig kemi? Og kan kommuner opnå store besparelser ved at leje eller lease produkter, som kan genanvendes? Det er tre københavnske børnehaver og en række leverandører af bæredygtige produkter i fælleskab gået i dialog for at afprøve.

En konkret showcase, som andre kommuner kan tage ved lære af, frem for en brochure med gode råd. Det er det, arbejdsgruppen under Forum for Bæredygtige Indkøb ved Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at skabe.

Tre københavnske børnehaver er derfor ved at indgå aftaler om at afprøve en række cirkulært økonomiske produkter. Formålet er at indhente erfaringer om, hvordan kommunale institutioner fremadrettet kan tænke bæredygtigt og samtidig prisbevidst i deres indkøb.

Flere varianter af cirkulær økonomi
De leverandører, som er med i projektet, kan dokumentere bæredygtighed og tilbyder produkter, som er i tråd med principperne for cirkulær økonomi. De bidrager alle med et udvalgt produkt, som børnehaverne med det samme kan anvende. Og det spænder bredt fra børnemøbler af bambus og biologisk nedbrydeligt tegnepapir til Troldtekt akustikplader af træbeton og tæpper, der renser luften ved at hive partikler ned i tæppet.

– Nogle af produkterne indgår i et organisk kredsløb, der indebærer, at varen er produceret uden kemikalier og kan nedbrydes i naturen. Andre indgår i en teknisk livscyklus og kan for eksempel skilles ad, så dele kan genbruges, fortæller Nicholas Krøyer Blok, som er koordinator for projektet. 

Læs mere om Troldtekt i det biologiske kredsløb

Nyt blik på ejerskab
Den cirkulære økonomi giver desuden spændende perspektiver for, at kommuner og leverandører kan udvikle nye indkøbsaftaler. Formen afhænger af produktets karakter. Når det handler om loftbeklædning, som en institution har glæde af i en lang årrække, vil modellen typisk være en tilbagetagningsaftale, mens det ved andre produkter, hvor brugstiden er kortere, giver mere mening med en leje eller leasing-aftale.

– Hvis institutionerne for eksempel kan lease deres møbler eller gardiner i en periode frem for at købe dem, kan de spare mange penge, samtidig med at produkterne indgår i en længere livscyklus og dermed ikke belaster naturen i samme grad som et brug-og-smid væk-produkt. Det kræver naturligvis materialer af høj kvalitet. Men det er jo også i leverandørens interesse at kunne levere gode, holdbare produkter, når hele eller dele af produktet skal kunne leve videre og genbruges – for eksempel i en anden børnehave, pointerer Nicholas Krøyer Blok.

Måler både på humør og besparelsespotentiale
Institutionerne er nu i gang med at teste produkterne. I løbet af testforløbet vil der for eksempel blive set på, om der er færre syge, om pædagoger og børn faktisk oplever, at luften er blevet renere, og om støjniveauet bliver reduceret. Ud over de arbejdsmiljø- og sundhedsrelaterede gevinster vil man se på det økonomiske incitament for kommunerne.

– I dette projekt får institutionerne produkterne stillet til rådighed gratis. Men det er tanken, at leverandørerne hver især opstiller en forretningsmodel, så det bliver tydeligt, hvilke udgifter og hvilke besparelsespotentialer en indkøbsaftale med dem vil indebære, siger Nicholas Krøyer Blok.

Vi kan vise, hvad der virker
Erfaringerne fra de forskellige test er tænkt at kunne bruges som kvalificeret grundlag for at sætte udbud i gang.

– Hvis kommunen ikke ved, at en specifik type bæredygtigt produkt eksisterer, er det svært at sætte det i udbud. Den hurdle prøver vi at komme over her. Blandt andet ved at vise, at her er produkter, der faktisk eksisterer i dag, og som kan bidrage til en sundere og mere bæredygtig hverdag for børnene, siger Nicholas Krøyer Blok og fortsætter:

– Her er Troldtekts akustikplader et godt eksempel på, at man sagtens kan vælge loftplader, der ikke er forbundet med alt muligt farligt, men som er genanvendelige og skabt af helt naturlige materialer. Når først kommunerne ved, der er den standard på markedet, så kan de også tænke det ind i udbud, siger Nicholas Krøyer Blok.

FAKTA. Kort om testprojektet
• Projektet drives af en frivillig og uafhængig temagruppe under Forum for Bæredygtige Indkøb. Gruppen er sammensat af interessenter med indsigt i cirkulær økonomi og offentlige indkøb – fra forskellige sektorer og brancher – for i fællesskab at indsamle viden og erfaring om bæredygtige indkøb.
• Formålet er her at undersøge, hvordan det offentlige gennem indkøb kan påvirke markedet i mere cirkulær retning og samtidig opnå store besparelser på længere sigt gennem ressourceeffektivitet.
• Tre københavnske institutioner agerer som afprøvningscenter og tester i en periode en række konkrete bæredygtige produkter og forretningsmodeller, baseret på principperne for cirkulær økonomi.