Løft kvaliteten med den bæredygtige tjekliste

Troldtekt_Sorgenfrivang facade

Antallet af nybyggerier, der DGNB-certificeres, stiger støt. Men også flere renoveringer kan med fordel certificeres efter den bæredygtige tjekliste.

Mette Qvist er direktør for Green Building Council Denmark, der arbejder for at udbrede DGNB i Danmark. Få hendes syn på fordelene ved at certificere sin renovering.  

Den første danske version af DGNB blev lanceret i 2012. Siden har bygherrer og rådgivere i 30 byggeprojekter og fire byområder fulgt metoderne i DGNB’s manualer for at sikre deres byggeri en bæredygtig blåstempling. 

Certificeringsprocessen koster penge og kræver, at der tilkobles en uddannet DGNB-konsulent eller auditor. Rådgiveren udarbejder detaljeret dokumentation for blandt andet materialevalg, proces og totaløkonomi.

Men der er mange fordele forbundet med at DGNB-certificere sit byggeprojekt – også når det drejer sig om en renovering, fortæller direktør Mette Qvist fra Green Building Council Denmark.

Hvorfor er det en fordel at DGNB-certificere sin renovering?

– Uanset om det handler om renovering eller nybyggeri, så har DGNB meget fokus på processen. Med DGNB får du en tjekliste, der sikrer, at du får det hele med i tide og i den rette rækkefølge. Du bliver hele tiden tvunget til at tage stilling til din proces og kvaliteten af din indsats.

Det skaber en disciplin omkring projektet i en holistisk sammenhæng, hvor mennesker, miljø og økonomi er individuelt forbundet. På den måde undgår du for eksempel at vælge en løsning, der måske scorer højt på energivenlighed, men som er dyr på lang sigt eller blokerer for dagslyset.

DGNB har desuden en cirkulær tilgang til miljøet, hvor du får flere point for at vælge mere holdbare og miljøvenlige materialer. Når du vælger at renovere i stedet for bare at rive ned, smide væk og bygge nyt, så giver DGNB dig point for de materialer, du genbruger. Certificering giver sikkerhed for, at du kan gennemskue konsekvenserne af dine valg, så du kan få så høj gevinst som muligt.

Hvad kan man lære af de projekter, der allerede er blevet certificeret?

– Erfaringerne viser, at certificeringen blandt andet er en god ramme til at fortælle lejere og beboere om fordelene ved renoveringen, både for kloden og for dem selv. I forbindelse med et konkret projekt i Ryesgade i København ønskede beboerne en bæredygtig renovering, og to tredjedele af dem accepterede en fordobling af huslejen, fordi de kunne se de konkrete fordele ved renoveringen.

I et andet projekt fik en stor etageejendom i Sorgenfri en ny ventilationsløsning, der gav samme effekt, men som ikke dækkede for lysindfaldet fra vinduerne. Her gjorde certificeringen det nødvendigt at tænke alternativt, så der ikke blot blev fokuseret på luftskifte, men også på dagslys.

Med DGNB er du tvunget til at tage stilling, inden du bygger, og du undgår, at problemerne først dukker op, når det er for sent at gøre noget ved dem.

Hvordan kan rådgivere bidrage til, at flere certificerer deres byggeri?

– Rådgiverne er allerede godt i gang, og vi har uddannet mange ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører, så de nu er DGNB konsulenter og auditors. Som rådgiver er udfordringen at få kunderne til se, at certificeringen ikke bare et klistermærke, og at det giver mere kvalitet til bygningen.

Dybest set handler det om sund fornuft og om den gode totaløkonomi, man opnår ved vælge de rigtige materialer: billigere rengøring, mindre vedligehold, bedre indeklima og så videre. Godt indeklima i kontorbygninger kan for eksempel give en produktivitetsforøgelse på op til 15 procent.

Det er rådgiverens opgave at fremhæve de fordele for bygherren. Her kan de mere erfarne rådgivere byde ind på andre niveauer, og som organisation bliver vi også hele tiden klogere på baggrund af erfaringerne fra gennemførte projekter. Den viden formidler vi så tilbage til branchen i kraft af opdatering af de specifikke bæredygtighedskrav.

For eksempel har vi en opdateret manual for nye kontorbygninger klar i september, og den kan også benyttes i omfattende renoveringer. Derudover har vi en manual for eksisterende kontorbygninger, der er klar til december.

FAKTA: DGNB og Green Building Council Denmark:

  • DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er den tyske bærdygtighedscertificering for bygninger, som blev lanceret i 2008 i Tyskland. I Danmark administreres en tilpasset version af certificeringen af Green Building Council Denmark (DK-GBC).

  • DGNB fungerer både som benchmark og som et værktøj til planlægning og udførelse af et bæredygtigt byggeri.

  • DGNB evaluerer en række kriterier inden for fem hovedområder: miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet. På baggrund af evalueringen tildeles projektet en sølv-, guld- eller platincertificering.

  • På nuværende tidspunkt er det muligt at DGNB-certificere kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse, børne- og undervisningsinstitutioner samt hospitaler og byområder.