1:a sep. 2016

Over 100 skoler har ondt i arbejdsmiljøet

På hundredvis af skoler landet over er arbejdsmiljøet så dårligt, at det giver anledning til anmærkninger fra myndighederne. Det har både DR og TV2 for nylig dokumenteret.

Dårligt indeklima med lav luftkvalitet er en af de store syndere, og det går ud over undervisningen. Også støj og dårlig akustik bidrager til stress og konflikter.

Troldtekt school working environments

Arbejdsmiljøet står til dumpekarakter på mange danske skoler. I 2014 og 2015 konstaterede arbejdstilsynet problemer med indeklimaet på hver sjette af i alt 835 besøgte skoler, fortalte Sundhedsmagasinet på DR i oktober 2016. Alene i 2015 fik i alt 115 skoler røde og gule smileyer fra arbejdstilsynet, viser et udtræk fra Arbejdstilsynets database over arbejdsmiljø-smileyer, som TV2 har foretaget.

De ramte skoler er jævnt fordelt over hele landet, og det er både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, den er gal med. For eksempel har mange af skolerne fået påbud for dårlig luftkvalitet, luftvejsbelastninger og svamp. I nogle klasser er CO2-niveauet målt til at ligge langt over det tilladte.

Indeklimaet truer indlæringen

Problemet med indeklimaet er langtfra nyt, og undersøgelser viser en stigning i klasselokaler med dårlig luft. Også i andre lande kæmper skolerne med at få luftkvaliteten op. Eksempelvis viser en ny rapport fra Finland, hvis undervisningssystem ofte fremhæves som et positivt eksempel, at der var utilstrækkelig ventilation i 58 procent af de undersøgte klasser.
 
Ud over at belaste lærernes arbejdsmiljø har det dårlige indeklima også betydning for skoleelevernes velbefindende og indlæring, vurderer centerleder Jannie Moon Lindskov fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

– Børn er mere følsomme end voksne overfor indeklimapåvirkninger som for eksempel støj og CO2. Vi oplever ofte, at skolerne renoverer ud fra et økonomisk og energimæssigt perspektiv frem for et sundhedsmæssigt. Vi mangler en anerkendelse af, at et godt indeklima er afgørende for at opfylde elevernes trivsel og deres potentiale for læring, siger hun.

Støj optrapper konflikter

På mange af skolerne er der problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og her kan støj og dårlig akustik være medvirkende årsager.

– Vi ved, at støj er en af de primære årsager til at lærerne føler sig stressede. Desuden er uhensigtsmæssig støj og uro konfliktoptrappende, og det går ud over indlæringen. Både fordi det svækker koncentrationen, og fordi det kan være svært at høre hvad der bliver sagt, siger Jannie Moon Lindskov og fortsætter:

– Desuden er skoledagen blevet længere, og mange undervisningslokaler udnyttes også til andre formål, for eksempel SFO. Det er vigtigt at efterklangstid og luft- og lydforhold passer til de forskellige funktioner.

Fakta:

  • Arbejdstilsynet besøgte 835 skoler i 2014 og 2015. Heraf var der problemer med indeklimaet på hver sjette skole, og i to ud af tre af disse tilfælde var der tale om en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.
  • 17 skoler fik i 2015 en rød smiley, som viser, at skolen har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.
  • 98 skoler fik i 2015 en gul smiley, som viser, at skolen har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller en 'afgørelse uden handlepligt'.
  • 25,3 procent af drengene og 28,6 procent af pigerne i folkeskolens 7.-9. klasse oplever tit eller meget tit at blive forstyrret af larm i klassen.
  • 21,3 procent af drengene og 25,2 procent af pigerne i folkeskolens 7.-9. klasse er utilfredse eller meget utilfredse med temperaturen i klassen.
  • 27,9 procent af drengene og 31,3 procent af pigerne i folkeskolens 7.-9. klasse er utilfredse eller meget utilfredse med luftkvaliteten i klassen.

Kilder: DR, TV2 og den nationale trivselsmåling 2016