Realdania samler skolers viden om bedre indeklima

2:a okt. 2018

Hvad skal der til, for at en kommune får succes med at forbedre skolernes indeklima? Det spørgsmål sætter Realdania på dagsordenen med et nyt pilotprojekt, hvor målet er at opsamle og dele metoder til bedre indeklima.

Troldtekt, Indeklima i skoler

Kan mere frisk luft i klasselokalerne harmonere med forvaltningskultur, kommunale budgetter og politiske prioriteringer? Nogle gange, men langt fra altid. Og det er umiddelbart hverken kommunekassens størrelse eller geografien, der afgør, om en kommune har succes med at forbedre skolernes indeklima. Derfor har Realdania i efteråret 2018 iværksat en pilotkampagne, der skal belyse de gode strategier, så andre kommuner kan lære af dem.     

–  Vores mål er bedre at forstå kommunernes virkelighed, så vi kan give dem nogle redskaber og metoder, der passer til deres præmisser. Der er flere kommuner, der har gode erfaringer med at forbedre indeklimaet. For eksempel ved at samtænke indeklima og energiforbedringer tidligt i en renoveringsproces. Her kan kommuner, der har fokus på værdien af et godt indeklima, opnå markante resultater for en beskeden ekstra investering, fortæller projektleder Anne Gade Iversen fra Realdania.

Hun holdt oplæg om projektet på Nohrcons konference ’Indeklima i skolen – løsninger for fremtiden’, der fandt sted 1. oktober 2018.

Gevinst for både indlæring og sundhed

Der er tungtvejende grunde til at forbedre indeklimaet i landets skoler. I 9 ud af 10 af de danske skoler kommer CO2-niveauet over den anbefalede grænse i løbet af skoledagen, og til TV2 fortalte professor Geo Clausen fra DTU for nylig, at problemet først og fremmest skyldes dårlig eller manglende ventilation.

Et ph.d.-projekt i regi af DTU har vist, at elever klarer sig ni procent dårligere i test, hvis de sidder i lokaler med dårligt indeklima. Det svarer til, at frisk luft kan give effekten af et helt års ekstra læring i løbet af den samlede skolegang. I projektet blev de gode resultater opnået i lokaler med Troldtekt ventilation, monteret på Vallensbæk Skole.

Læs mere om projektet fra Vallensbæk

I mange tilfælde skyldes problemerne med ventilation, at skolerne er opført, før det blev indført som krav i Bygningsreglementet. Ventilation er derfor et oplagt opmærksomhedspunkt i forbindelse med renovering.

Kommunerne er ved roret

Det nye pilotprojekt er et ud af i alt fem spor i Realdanias overordnede kampagne for at forbedre skolernes indeklima. Både DTU, Bygherreforeningen og Dansk Center for Undervisningsmiljø er involveret i kampagnen, men i det aktuelle projekt er det i høj grad kommunerne, der har initiativet.

– Kommunerne udvælger selv skoler og etablerer samarbejder med de relevante rådgivere. Realdania faciliterer processen og kan guide undervejs, men det er kommunerne, der er ved roret. Målet er at samle erfaringer fra fem til syv projekter, som både kan være i enkeltkommuner og partnerskaber, hvor flere kommuner går sammen, siger Anne Gade Iversen.

Kommunerne har omkring et år til at udvikle og gennemføre deres indsatser, hvorefter erfaringerne evalueres primo 2020. Anne Gade Iversen forventer, at Realdania er klar til at offentliggøre læring fra projektet i marts 2020.

Læs mere om Realdanias kampagne ’Skolernes Indeklima’ 

TEMA: Sundt indeklima i skoler

De fleste danske skoler har behov for at styrke indeklimaet. Faktisk har DTU målt for dårlig luftkvalitet i 9 ud af 10 undersøgte klasserum i løbet af en skoledag.

På temasiden "Sundt indeklima i skoler" kan du læse mere om udfordringerne - og få eksperternes bud på løsninger.

Troldtekt Skovbakkeskolen