1:a sep. 2016

Nyt overblik over akustikkens ABC

En ny vejledning fra Trafik- og Byggestyrelsen giver det enkle overblik over akustikkrav i blandt andet undervisningsbygninger. Især i rum, der også skal fungere som dagtilbud, kræver det fokus fra projektstart at leve op til kravene om korte efterklangstider.

Troldtekt vejledning

Hvis du klapper i hænderne i et nybygget klasserum, skal lyden dø hurtigere, end du kan sige ”efterklangstid”. 0,6 sekunder må der gå, før niveauet er faldet med 60 decibel, og er der tale om rum til gruppearbejde, må der kun gå 0,4 sekunder. I rum med over 4 meter til loftet skal det lydabsorberende areal være større end gulvet.

Kravene til akustik i undervisningslokaler blev skærpet i 2008 og fremgår af SBi-anvisning 218. Nu har Trafik- og Byggestyrelsen udgivet en ny vejledning, der giver det samlede overblik over akustikkrav i alle typer byggeri, som de fremgår af Bygningsreglementet 2015. Vejledningen, som DELTA og SBi har udarbejdet for styrelsen, udkom i august 2016.

Her svarer Mads Bolberg, akustikspecialist i virksomheden DELTA Acoustics, på fem spørgsmål om udfordringer og løsninger i skolebyggeri.

Hvad kræver det i praksis at overholde akustikkravene i skoler? 

I de rum, hvor kravene til efterklangstid er 0,6 sekunder, er det typisk nok med en rigtig god lydabsorbent på loftfladen i kombination med den rette møblering.

Til de lokaler, hvor efterklangstiden skal ned på 0,4 sekunder, må man typisk have fat i en specialist, for her bliver det virkelig svært. Dels er rumformen meget afgørende, dels skal der også lydabsorberende materiale på dele af væggen – og det er ikke ligegyldigt hvilke vægge og hvor på væggene. 

Sammen med akustikbeklædning kan man også bringe f.eks. lyddæmpende gardiner i spil. Og reoler med perforerede plader, hvor man bruger hulrummet bagved til at opnå den rette effekt.

Hvilke udfordringer støder I oftest på? 

De største udfordringer opstår i lokaler, der skal kombinere undervisning og dagtilbud. Her er kravet de 0,4 sekunder, og det er ekstremt svært at nå ned på. Ud fra en akustisk betragtning kunne man bare lægge et tæppe på, men det svinger ikke med andre krav til en moderne skole om f.eks. nem rengøring og lav slitage.

Jeg vil klart anbefale, at rådgiverne tænker akustikken ind fra projektets begyndelse. For dels kan det blive en dyr proces at tilpasse lokalet til kravene efterfølgende, dels kan det næsten blive til en hel installation, fordi man er nødt til at proppe så meget absorberende materiale på væggene.  

Hvilken oplevelse får man i et rum, der lever op til kravene?

Der er stor forskel på 0,6 og 0,4 sekunder i efterklangstid. 0,4 sekunder er behageligt, hvis der er mange børn, som støjer. Men står vi i en klassisk undervisningssituation, giver det en ringere oplevelse, fordi rummet bliver for dødt. Det er svært at tale lokalet op, og det kan føre til stemmeproblemer hos underviserne.

Forskning fra DTU viser faktisk, at det optimale niveau til at støtte underviserne er mellem 0,6 og 0,7 sekunder. Derfor synes jeg også, at man i kravene burde skelne mellem folkeskolen og ”higher learning” som gymnasier og universiteter, hvor der er mere tavleundervisning.

Kravene gælder kun nybyggeri – hvad med de mange renoveringer?

Jeg oplever faktisk, at kommuner er meget på forkant, når det gælder akustik – det er virkelig noget af det, der fylder, når de bygger. Ofte stiller kommuner derfor krav om, at også renoveringer af skoler skal leve op til SBi-anvisning 218, og det er jo i sidste ende kommunen, der giver byggetilladelsen.

Har du nogle gode tip til byggerådgiverne?

Tænk akustik med allerede i dispositionsforslaget. Vi ser eksempler på, at man i sit forslag skitserer nogle idéer, som ikke kan lade sig gøre i praksis, når man skal overholde kravene.

Tag ikke kun højde for efterklangstid, men også taleforståelighed. Det kan man gøre ved på forhånd at simulere i en tredimensionel model, hvordan en taler vil lyde i rummet. 

Få akustikspecialisterne på banen i rette tid. Nogle gange kommer de for sent ind i billedet, og det nytter ikke noget, hvis man f.eks. allerede har plastret det meste af sit byggeri til med glasvægge.

Se alle kravene til akustisk indeklima i undervisningsbygninger på side 12-16 i den nye ’Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015’