God lydoplevelse med Troldtekt®

 Troldtekt, Speakers

Højttalere

Indbyggede og skjulte i akustikpladerne, og lyden strømmer ud af loft- eller væg.

Du ser ikke, at der er Troldtekt højttalere i loftet – men du hører dem. Ved traditionelle, synlige højttaleranlæg i lofter udsendes lyden fra få punkter, og det resulterer ofte i en oplevelse af, at lydtrykket er højt tæt på højttalerne for hurtigt at falde og blive svagt i de fjerneste hjørner. Det er vigtigt for den gode lydoplevelse, at lyden når ud i alle hjørner.

En Troldtekt højttaler er en akustikplade med et specialudviklet NXT-panel, som er en helt flad højttalerenhed, der er indbygget i og skjult på bagsiden af akustikpladen. Lydbølgerne passerer gennem Troldtekt pladen og fordeles jævnt i lokalet. Hver enkel højttaler har en lydspredning på mere end 170 grader og dækker dermed et større areal end en traditionel højttaler.

Elegant og diskret lydoplevelse
Troldtekt pladerne sikrer en optimal akustik i lokalet, så lyden fra højttalerne fremtræder klar og forståelig uden forstyrrende efterklang – uanset om du monterer i loft eller på væg.

Subwoofer
Du kan godt anvende Troldtekt højttalere alene, men du opnår den bedste lydkvalitet ved samtidig brug af en Troldtekt subwoofer. Den flade Troldtekt subwoofer fylder med ledning kun 170 mm i højden og kan både anvendes fritstående, for eksempel under møbler, eller du kan placere den skjult over loftet.

Teknologi

Troldtekt højttalere er indbyggede i Troldtekt akustikplader, og du ser altså ikke, at der er højttalere i loftet. Men du hører det. En Troldtekt højttaler er en Troldtekt akustikplade med et specialudviklet NXT-panel indbygget og skjult i selve Troldtekt pladen. Et NXT-panel er en helt flad højttalerenhed, der transformerer elektriske impulser til vibrationer, der igen omsættes til lydbølger. Lydbølgerne passerer gennem Troldtekt pladen og fordeles i lokalet.

God lyddækning
Det er vigtigt, for den gode lydoplevelse, at lyden i lokalet når ud i alle hjørner. Ved traditionelle højttaleranlæg udsendes lyden fra få punkter, hvilket ofte resulterer i en oplevelse af, at lydtrykket er højt nær ved højttalerne for hurtigt at falde og blive svagt i de fjerneste hjørner. Lyden er ujævnt fordelt over lokalet. Situationen er kendt fra lufthavnsterminaler og banegårde, hvor man er nødt til at være nær ved højttalerne for at opfange meddelelserne.

I et Troldtekt akustikloft med indbyggede højttalere er højttalerpanelerne jævnt fordelt over hele loftsfladen, hvilket sikrer lydsignaler af ens styrke over hele lokalet. Traditionelle kabinethøjttalere har ofte en retningskarakteristik på cirka 75 grader. Højttalerpanelerne i et Troldtekt akustikloft har en retningskarakteristik på godt 170 grader. Det sikrer en mere jævn spredning af lydtrykket. Lydsignalet fra akustikpladerne er altså jævnt fordelt over hele loftsfladen og altid inden for hørevidde. Det betyder samtidig, at lydtrykket generelt kan være lavere end i traditionelle anlæg, hvor det kan være nødvendigt at skrue særligt højt op for lyden for at sikre, at signalet når ud i alle hjørner.

Hoejttalere

Dimensionering

For at få en optimal lydoplevelse i et rum er det vigtigt, at højttalerenheder og eventuel subwoofer er dimensioneret rigtigt i forhold til det aktuelle rum.

Montering

Information om montering og opbevaring af Troldtekt højttalere kan findes i monteringsvejledningen herunder.

Troldtekt® Højttalere

Monteringsvejledning for Troldtekt® højttalere, monteret skjult integreret i Troldtekt® akustiklofter