Optimal lydoplevelse med højttalere over akustikloftet

Du kan skjule højttalere over dit Troldtekt® loft

Troldtekt akustikplader sikrer en god akustik i lokalet. Det betyder, at også lyden fra højttalere fremtræder klar og forståelig uden forstyrrende efterklang. Og hvis du skjuler højttalerne over dit akustikloft, kan du opnå den optimale lydoplevelse.

Lad lyden passere gennem loftet
Troldtekt akustikplader har en åben overfladestruktur, som er lydabsorberende, men ikke lydisolerende. Det betyder, at lydbølger fra et hulrum over akustikpladerne kan passere igennem loftet og fordele sig jævnt i lokalet.

Hvis du vil skjule et lydsystem over dit Troldtekt loft, kræver det, at du vælger et nedhængt akustikloft, hvor der er plads til, at du kan lægge flade højttalerpaneler over loftet. På den måde ser du ikke højttalerne, men du hører lyden klart og tydeligt.

Få lyden ud i alle hjørner
Ved traditionelle, synlige højttaleranlæg i lofter udsendes lyden fra få punkter, og det resulterer ofte i en oplevelse af, at lydtrykket er højt tæt på højttalerne for hurtigt at falde og blive svagt i de fjerneste hjørner. Det er vigtigt for den gode lydoplevelse, at lyden når ud i alle hjørner.

Et helt fladt højttalerpanel gør det muligt at sikre en god lydspredning i rummet og dækker dermed et større areal end en traditionel højttaler. Troldtekt forhandler ikke højttalerpaneler, men der findes flere forskellige flade paneler på markedet.

Sådan sikrer du en bedre lydspredning

Det er vigtigt, for den gode lydoplevelse, at højttalerlyden i lokalet når ud i alle hjørner. Ved traditionelle højttaleranlæg risikerer lyden at blive for svag i de fjerneste hjørner, fordi lyden er ujævnt fordelt over lokalet. Situationen er kendt fra lufthavnsterminaler og banegårde, hvor man er nødt til at være nær ved højttalerne for at opfange meddelelserne.

Med flade højttalerpaneler skjult over dit Troldtekt akustikloft kan du sikre en væsentligt større spredning end med traditionelle kabinethøjttalere. På den måde kan lydsignalet fordele sig mere jævnt over loftsfladen, så lyden altid er inden for hørevidde – uden at du skal skrue højt op.

Sådan dimensionerer du dit højttalersystem

For at få en optimal lydoplevelse i et rum er det vigtigt, at højttalerenheder og eventuel subwoofer er dimensioneret rigtigt i forhold til det aktuelle rum.

Flere faktorer har indflydelse på lydoplevelsen i rummet og skal tages med i betragtning, når du skal beregne mængde og fordeling af højttalerpaneler i loftet, så lydtrykket bliver så jævnt som muligt.

Lav efterklangtid giver tydelig lyd
Nogle af de faktorer, der har indflydelse på dimensioneringen, er:

  • Taleforståelighed og lydtryksfordeling
  • Lokalets geometri, herunder især loftshøjde
  • Lokalets efterklangstid
  • Baggrundsstøj

En høj grad af taleforståelighed kræver et godt lydanlæg og en god rumakustik med en lav efterklangstid. Et Troldtekt akustikloft sikrer lokalet en optimal lydabsorption med en lav efterklangstid.

Læs mere om akustik og efterklangstider

Loftshøjden har betydning
Ved loftshøjder fra 2,5 – 8 meter vil det typisk være tilstrækkeligt med et godt højttalerpanel per cirka 30 kvadratmeter for at sikre en optimal taleforståelighed og en god lydtryksfordeling. Ved loftshøjder under 2,5 meter og over 8 meter kan det blive aktuelt at øge antallet af højttalere for at sikre en god lydtryksfordeling og en optimal taleforståelighed.

Jo længere efterklangstid i lokalet, desto færre højttalerpaneler skal der til for at sikre et tilstrækkeligt lydtryk – men så går du på kompromis med taleforståeligheden i lokalet. Du bør derfor tilstræbe at bringe efterklangstiden ned på under 0,6–0,9 sekunder, hvis det er vigtigt, at man kan høre, hvad der bliver sagt. Troldtekt loftet har en høj lydabsorption og reducerer effektivt efterklangstiden i lokalet.

Pas på baggrundsstøjen
Specielt ved kalde- og meldeanlæg er det vigtigt, at signalet fra lydanlægget adskiller sig tydeligt fra baggrundsstøjen. Det kan du for eksempel klare ved at skrue så højt op, at lydtrykket overdøver støjen. Alternativt kan du sikre dig, at lyden er jævnt fordelt over hele lokalet, så den forstyrrende baggrundsstøj ikke bliver en barriere mellem lydkilden og modtageren.