Troldtekt, Vestas

LEED, BREEAM og DGNB er de tre førende, frivillige certificeringsordninger inden for bæredygtigt byggeri. Rambøll har kortlagt, hvordan Troldtekt konkret bidrager med point til fokusområder som totaløkonomi, indeklima og materialer i de tre ordninger. Det uvildige overordnede råd for bæredygtigt og miljørigtigt byggeri i Danmark, Green Building Council Denmark, har valgt at følge retningslinjerne i DGNB, som derfor er lanceret i en dansktilpasset version.

Mange multinationale selskaber holder sig til én ordning på tværs af landegrænser, så derfor er bl.a. Vestas Technology R&D udviklingscenter i Lem LEED-certificeret. Og som det første byggeri i Danmark har Vestas i Lem opnået LEED Platinum. Læs case om Vestas Technology R&D.

Bæredygtigt byggeri handler om mere end miljø. Derfor opererer de frivillige certificeringsordninger med en række fokusområder inden for alt fra økonomi og ledelse til energi og trivsel. Rambøll har kortlagt, at Troldtekt bidrager til de tre certificeringsordninger inden for følgende fokusområder:

 • Totaløkonomi
 • Akustisk indeklima
 • Afgasninger til atmosfærisk indeklima og toksicitet
 • Psykisk indeklima – bygningsintegreret kunst
 • Materialer, herunder:
  • Livscyklusvurdering 
  •  Regionale materialer 
  •  Fornyelighed og genanvendelse 
  •  Indhold af genbrugsmaterialer 
  •  Anskaffelse af materialer og indkøbspolitik 
  •  Brandsikkerhed 
  •  Affaldshåndtering på byggepladsen

Troldtekt, DK-GBC

Medlem af
Green Building Council Denmark

Troldtekt er medlem er Green Building Council Denmark (DK-GBC), der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Organisationen administrerer blandt andet den førende frivillige bæredygtighedscertificering i Danmark, DGNB Denmark.

DK-GBC er et forum, hvor vi hos Troldtekt kan holde os ajour med de nyeste tendenser inden for bæredygtigt byggeri. Samtidig er DK-GBC vigtig for udbredelsen af DGNB i danske bygninger. Det bakker vi op om, og derfor er vi medlem.   

Læs mere på www.dk-gbc.dk

DGNB logo

DGNB

I Danmark har DK-GBC valgt tyske DGNB som den frivillige bæredygtighedscertificering, der skal tilpasses danske forhold. Den første danske version af DGNB udkom i 2012 og er senest blevet opdateret i nye 2016-manualer, som er tilpasset det danske bygningsreglement (BR15).

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger. I samarbejde med Rambøll har vi udarbejdet en dokumentationspakke, som gør det lettere for auditorer at beregne vores produkters specifikke bidrag til de forskellige kriterier i DGNB.

Læs mere om Troldtekts bidrag

Troldtekt LEED logo

LEED

LEED er den amerikanske bærdygtighedscertificering for bygninger, som blev etableret i 1998. LEED står for "Leadership in Energy and Environmental Design". LEED administreres af U.S. Green Building Council, og der er LEED certificerede bygninger i mere end 135 lande.

Troldtekt Breeam logo

BREEAM er den britiske bærdygtighedscertificering for bygninger, som blev lanceret af BRE i 1990. BREEAM står for: "Building Research Establishment Environmental Assessment Method".

I Storbritannien administreres BREEAM af BRE, som er en af grundlæggerne af UK Green Building Council. BREEAM anvendes i mere end 50 lande, og flere europæiske lande har lavet nationalt tilpassede udgaver af BREEAM, herunder Holland og Norge.

 

 

Troldtekt diagram, sustainable building certifications