Effektiv brandsikring

Brandegenskaber for indvendig loftsbeklædning og vægbeklædning er afgørende for, hvordan en brand udvikler sig. Ved evakuering er det vigtigt, at temperatur, røgkoncentrationer, varmestråling eller andre forhold ikke forhindrer personer, der opholder sig i bygningen, i at bringe sig i sikkerhed eller øger risikoen for brandfolkenes indsatsmuligheder.

Troldtekt består af naturmaterialet træ og cement udvundet fra den danske undergrund. Træ er et organisk og brandbart materiale, men hver enkelt træfiber i Troldtekt er omsluttet med og beskyttet af ikke-brandbar cement. Derfor er Troldtekt et svagt antændeligt materiale, der i tilfælde af brand kun afgiver svag varme og næsten ikke udvikler røg. Troldtekt A2, som er produceret af specialcement, er et ikke-brandbart materiale.

Hvis et produkt er omfattet af en europæisk harmoniseret standard eller europæisk teknisk godkendelse, er det lovpligtigt at CE-mærke produktet.

Troldtekt er CE-mærket både i henhold til den europæiske standard for træbeton, EN 13168, og i henhold til den europæiske standard for nedhængte lofter, EN 13964.

Læs mere om CE-mærkning og Byggevareforordningen (CPR).

I overensstemmelse med de to europæiske standarder er Troldtekt testet og klassificeret for “reaction to fire” i henhold til EN 13501, og Troldtekt har opnået følgende brandklassificering: 

  • Troldtekt A2: A2-s1,d0
  • Troldtekt akustik: B-s1,d0

  • Troldtekt design: B-s1,d0

 

B-s1,d0 og A2-s1,d0

B og A2 beskriver, hvor meget materialet bidrager med til brand. Klassificeringen går fra A1 som det bedste til F. Et F betyder dog, at pladen ikke er afprøvet og ikke må sælges og benyttes til loftbeklædning. S beskriver graden af røgudvikling og går fra s1 som det bedste til s3 som det dårligste, mens d beskriver brændende dråber fra d0 som det bedste og ned til d2. Tilsammen udgør disse klassificeringer Troldtekts "reaction to fire" klassifikation.

Dansk byggelovgivning

Vi henviser til det gældende bygningsreglement og dets vejledninger.

>> Gå til bygningsreglementet.dk (eksternt link)