Troldtekt og CSR

Dybdegående aktiviteter og dokumenterede resultater er nøgleordene i Troldtekts CSR-indsats. Vi er tilsluttet FN’s Global Compact og rapporterer hvert år om vores CSR-tiltag inden for fire hovedområder

Troldtekts arbejde med CSR er en dynamisk proces, som er forankret i vores øverste ledelse. Det er ikke mængden af CSR-mål, der er afgørende for os. Det handler derimod om løbende at analysere, hvilke mål der er de væsentligste for os – og så arbejde ambitiøst på at nå dem.

En central del af Troldtekts arbejde med CSR er principperne i Cradle to Cradle, der også udgør fundamentet for vores forretningsstrategi.

 

Vi støtter FN’s principper

Siden 2010 har vi været tilsluttet FN’s Global Compact – verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar. Det betyder, at vi støtter og arbejder ud fra FN’s 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det betyder også, at vi forpligter os til årligt at rapportere om vores tiltag og fremskridt.

Mere om emnet

Troldtekts værdigrundlag lavet af medarbejderne

Troldtekts værdigrundlag er at være innovativ, troværdig og socialt ansvarlig. Vi skaber resultater gennem udvikling. Vi holder, hvad vi lover. Og vi agerer forsvarligt i alle led af forretningen.

Samfundsansvar formaliseret i CSR-politik

Troldtekt vil være en samfundsansvarlig virksomhed, som fremmer en bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi. Den ambition er formaliseret i vores CSR-politik og tilslutning til FN's Global Compact. Vi arbejder strategisk med CSR og rapporter årligt om vores CSR-tiltag indenfor 4 hovedområder.

FN Global Compact

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med 8.700 organiserede virksomheder og organisationer fra mere end 130 lande. Troldtekt har været med siden 2010. Hensigten med FN’s Global Compact er verden over at styrke virksomheders CSR-indsats – også kaldet samfundsansvar.

Code of Conduct til leverandører

Med Troldtekts Code of Conduct ønsker vi at sikre, at vores leverandører har samme niveau for miljø, etik og sociale forhold, som vi selv har i produktionen af akustikplader. Læs hvordan her.

Socialt ansvar i mere end 80 år

I 1936 stiftede daværende direktør og ejer Louis Hammerich en stadig virksom fond, der giver trængte medarbejdere hos Troldtekt en økonomisk håndsrækning. Læs mere.

Troldtekt & Miljøet

Med Cradle to Cradle-pricipperne som strategisk styringsredskab sikrer Troldtekt kontinuitet og udvikling i vores arbejde med at bidrage til bæredygtighed. Læs mere her!

Troldtekt & Arbejdstagerforhold

Hos Troldtekt sigter vi løbende efter at forbedre arbejdsmiljøet yderligere og gøre Troldtekt til en endnu mere attraktiv arbejdsplads. Læs mere her!

Troldtekt & Samfundet

Hos Troldtekt involverer vi os i samfundet og er løbende i dialog med vores interessenter. Læs mere om vores aktiviteter her!

Troldtekt & Menneskerettigheder

Som del af Troldtekts tilslutning til FN’s Global Compact arbejder vi på at fremme bæredygtighed og CSR samt støtte og udbrede menneskerettighederne. Læs mere!

Troldtekt & CSR-rapportering

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN Global Compact rapporterer vi hvert år om vores aktiviteter inden for de fire hovedområder miljø, arbejdstagerforhold, samfund og menneskerettigheder.