Troldtekt og CSR-rapportering

I Troldtekt tager vi udgangspunkt i standarden Global Reporting Initiative (GRI G4), når vi rapporterer om vores CSR-tiltag.

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN Global Compact rapporterer vi hvert år om vores aktiviteter inden for fire hovedområder:

Væsentlige parametre udvalgt

For at øge kvaliteten af vores CSR-arbejde og dataindsamling baserer vi vores rapportering på metodikken i Global Reporting Initiative (GRI G4). GRI G4 opererer med en lang række parametre (indikatorer), som virksomheder kan vælge at rapportere om CSR inden for.

De parametre i GRI G4, som vi rapporterer om, er dem, der har relevans for Troldtekt. Vi har valgt parametrene ud fra en væsentlighedsanalyse, som er udført i samarbejde med konsulentvirksomheden Carve Consulting.

 

Skal verificeres af tredjepart

Vi vil fremover løbende revurdere vores valgte struktur og hvilke GRI G4-parametre der er væsentlige for os. Det vil vi blandt andet ud fra en dialog med vores vigtigste interessenter. Det er desuden ambitionen på sigt, at den CSR-rapport, som vi indsender til FN bliver verificeret af tredjepart.

>> Se vores CSR-rapporter her

Troldtekt CSR-rapport blandt de bedste

I 2021 blev Troldtekt for andet år i træk kåret som en af de SMV-virksomheder, der er bedst til at rapportere om samfundsansvar.

>> Læs mere om udmærkelsen