Troldtekts CSR-rapport blandt de bedste

For andet år i træk er Troldtekt kåret som en af de SMV-virksomheder, der er bedst til at rapportere om samfundsansvar. En god CSR-rapport kræver en strategisk tilgang til bæredygtighed, siger adm. direktør Peer Leth. Han lægger vægt på, at rapporten både beskriver succeser og udfordringer.

01.09.2021

Hvilke danske SMV-virksomheder er bedst til at fortælle om deres samfundsansvarlige fremskridt? Det har Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer igen i 2021 givet deres svar på. Og ligesom i 2020 har Troldtekt opnået en plads på den eksklusive liste, som blev offentliggjort 7. september ved eventet SMV COP. Alle virksomheder på listen har under 250 medarbejdere og er tilsluttet FN’s Global Compact-principper. Dermed skal de hvert år aflægge status på deres arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

Af begrundelsen for pladsen på årets liste fremgår det blandt andet, at Troldtekts CSR-rapport for 2020 er ”en grundig og let tilgængelig rapport med klare budskaber, der giver en god indføring i Troldtekts arbejde med samfundsansvar”.

Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S, er glad for igen at være med på listen.

– Vi kan levere en solid rapport, fordi vi har en forretningsstrategisk tilgang til bæredygtighed. For os er CSR-rapporten ikke glittet papir, men et værktøj til at fortælle om både succeser og udfordringer år for år. Jeg er glad for, at det bliver anerkendt.

Et stort fokus på CO2

CO2 er et af de områder, hvor Troldtekt i 2020-rapporten beretter om både succeser og udfordringer. På den ene side er 97,7 procent af energiforbruget på Troldtekts egen fabrik baseret på vedvarende energi. Det giver en lav CO2-udledning i scope 1 og 2 og omfatter brugen af biobrændsel og vindstrøm i produktionen.

På den anden side viser rapporten også en noget højere udledning fra eksterne indkøb af varer (scope 3). Her kommer CO2-udledningen næsten udelukkende fra produktionen af den cement, der sammen med træ indgår som råvare i Troldtekt akustikpladerne.

– Bæredygtighed handler om materialesundhed, levetid, indeklima, genanvendelse og alle de øvrige aspekter, vi taler om i CSR-rapporten. Men med de markante klimaproblemer, som netop igen er fremhævet af FN’s Klimapanel, er der forståeligt nok meget fokus på byggematerialers indlejrede CO2-aftryk, siger Peer Leth.

– Vi er nået langt med at begrænse CO2-udledningen fra vores fabrik, så nu er det på cementen, vi for alvor kan rykke i de kommende år. Her batter det, når vores leverandør, Aalborg Portland, efter planen reducerer deres udledning med 70 procent inden 2050. Det vil også give en reduktion på cirka 30 procent, hvis vi kan bruge Aalborg Portlands nye FUTURECEM, som vi aktuelt kører forsøg med. Parallelt med det undersøger vi mulighederne for at bruge alternative bindemidler, som med tiden kan supplere eller erstatte cementen.